zofim.org.il
  
 


 
גרעין המרכז הארצי לצופיות
חץ  דפי מידע דף הבית » גרעין המרכז הארצי לצופיות » חלוקת החומר הצופי

חלוקת החומר הצופי פורסם בתאריך 23/12/2007

לדף המידע מצורף קובץ נלווה

חלוקת החומר הצופי על פי נושאי אורך, תת נושאים ושכבות גיל

 

 

 

שדאות

התמצאות

מחנאות

עמלנות

טבע

תת נושאים

מעגנים נזקרים

גשרים ומעבורות

מחסות בטבע

משכבי שדה

אש

תושיה צופית

עזרה ראשונה

מעבר קיר/חלון

רוחות השמים

מציאת כיוונים בשיטות שונות.

מרשמי שטח

טופוגרפיה

ניווט

תושיה

קשרים

מחנה ומתקני מחנה

כפיתות

מעגנים

מגדלים

אש

שימוש בכלי עבודה שונים.

ספורט שימושי

החבל ושימושיו

קליעות

כריכות

אלתור לבוש ונעלים

עפיפונים.

הסוואה

בישול מהטבע

הפקת מים

לילה

חבלים מהטבע

תצפיות חיות

תצפית צמחים

שימוש במגדיר צמחים

ד'

עופרים

ארגון תרמיל וציוד אישי

סוגי מדורות + הצתה נכונה.

אפיית פיתות ברמץ חם.

לילה: תנועה –חושים

אילתור יתדות.

4 רוחות השמיים-

זיהוי ועיגון בסביבה הקרובה.

הליכה ע"פ מרשם דרך.

סיור בסביבה הקרובה

חושים בלילה.

קשר בוהן, שמינית, חיבור שטוח, אורגים, קביעת מוט מולבש,חצאי קביעות, כפתורי שדה, כפיתה מרובעת [סנדינות]

כירות: אבנים, חפורה

שימוש  בפטיש וביתדות.

חבל אישי: טיפול ונשיאה

חיתוך בטחוני של חבל

כריכה פשוטה

כריכת ספנים

ראש טורקי.

 

הסוואת יום ולילה

תצפית חיות

ה'

נחשונים

שימוש בפלצור

מעגן בול נזרק

מעבר חלון

מעבר קיר

מחסות טבעיים ומאולתרים

הליכת זיקית

טיפוס מדרגה

אלונקת שמיכות/חולצות

מדורות

מרשם דרך

8 רוחות השמים

מצפן מאולתר

ניווט קבוצתי בעיר

קרש הצלה

ערסל

קשר שלמה

הקמת אוהל

כפיתה מקבילה [תורן]

קשר אזיקים/ענד

ראש תורן

מחנון קבוצתי

טבונים

קליעה חוזרת

קליעת עניבה

קשר שלמה

 

הפקת מים מהטבע

תצפית צצחים+ מגדירים.

כלי נגינה מהטבע

ו'

משוטטים

מעבר קיר

גשר שני חבלים

בלוק נהגים

תושיית שדה- שיטות להצתת אש.

16 רוחות השמים

שימוש במצפן

בניית שולחן חול ע"ס

תצפית

התמצאות לילה

 

כפיתת שמינית

מעגן 123, 111

בניית שולחן מחנה

חצר מתקנים אחוותית

שמוש בגרזן

תנור אפייה

אלתור כלי אוכל

חבל קבוצתי – טיפול, קיפול ונשיאה.

קשרים מתקדמים.

חבלים מהטבע

תצפית כוכבים

 

ז'

חותרים

גשר הימלאיה

מסלול ס]ורט שימושי- בניה ומעבר

אזימוט

מדידת מרחקים

בצעדים כפולים

ניווט מצולעים

יום ניווט

תורן מגדל

יום חלוץ בודד: מחנון

אתגר חולייתי

בניית כתובת אש מורכבת

שימוש מושכל בסכין ואולר

ראש טורקי- כדור

קשר קאריק

אגרוף קוף

קשרים מתקדמים.

בישול מהטבע

מחסות טבע

ח'

מבטיחים

מסלול תושייה צופית-

בנייה ומעבר

טופוגראפיה:

קורדינטות, קווי גובה,

תבליט, תכסיט, סימנים מוסכמים,

בניית שולחן חול ע"ס

מפה

חיתוכים לפנים ולאחור

ניווט יום ולילה

בניית טקש אש

בניית מתקן גדודי/שבטי במחנה קיץ.

 

 

 

עפיפונים

קשרים מתקדמים

 

 

 

 

 

 

 

 

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  scouting.pdf (52 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !