zofim.org.il
  
 


 
שבט גנים
חץ  סיקורים וירטואליים דף הבית » שבט גנים » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 1/7/2004 - 31/7/2004
הסיקור פורסם על ידי אלעד גבע

סיקור אחרון של מחנה קיץ 2004 בשבט גנים המשך

כן סיקור אחרון של מחנה קיץ 2004 המשך ביער עופר הנהגת דן רמת גן שבט גנים אימפרייה של ההנהגה


תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

בחלוץ השטח של השבט בבנייה .מתן האקונום ורוני חייקין יחד
בחלוץ השטח של השבט בבנייה .מתן האקונום ורוני חייקין יחד
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

צוות בנייה מהירה של השכבג
צוות בנייה מהירה של השכבג
צוות בנייה מהירה של השכבג
צוות בנייה מהירה של השכבג
צוות בניה מהירה של השכבג
צוות בניה מהירה של השכבג
תמונה מוקטנת

צוות בנייהמהירה של השכבג
צוות בנייהמהירה של השכבג
צוות בנייה מהירה של השכבג
צוות בנייה מהירה של השכבג
צות בנייה מהירה של השכבג
צות בנייה מהירה של השכבג
דן המרכז קצת מסטול אחרי ששתה ארק
דן המרכז קצת מסטול אחרי ששתה ארק
בבנייה המהירה של השכבג השבט עושה מוראל
בבנייה המהירה של השכבג השבט עושה מוראל
ויבר בטקליטייה
ויבר בטקליטייה
המיבנה של גדוד שחר כיתות ז הכיבשה
המיבנה של גדוד שחר כיתות ז הכיבשה
בנייה מהירה כיתות ד
בנייה מהירה כיתות ד
בנייה מהירה כיתות ד
בנייה מהירה כיתות ד
המיבנה של כיתות ד
המיבנה של כיתות ד
תמונה מוקטנת

הכיכר שאבישי לוין ראש המועצה בנה
הכיכר שאבישי לוין ראש המועצה בנה
בנייה מהירה שכבג כל השבט עושה מוראל
בנייה מהירה שכבג כל השבט עושה מוראל
תמונה מוקטנת

כל השבט בתדריך ליפני היציאה לבנייה המהירה של השכבג
כל השבט בתדריך ליפני היציאה לבנייה המהירה של השכבג
בחלוץ השטח של השבט בבנייה
בחלוץ השטח של השבט בבנייה


חץ  תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה