zofim.org.il
  
 


 
שבט כפיר
חץ  סיקורים וירטואליים דף הבית » שבט כפיר » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 23/12/2011
הסיקור פורסם על ידי כפיר

שבוע חזות השבט 2011-2012

שבוע שמלא בשיפוצים, השנה שמנו דגש על המעורבות חניכים שעשו מלא

לטובת השבט.


הבנים של אלירן צובעים..
הבנים של אלירן צובעים..
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

חדר הדרכה
חדר הדרכה
קיר גדודים שבטכפיר
קיר גדודים שבטכפיר
מטרות שנתיות וג’וקר
מטרות שנתיות וג’וקר
המפקד שאחרי השיפוץ...
המפקד שאחרי השיפוץ...
תמונה מוקטנת

לוח מודעות שבטי וגדודי
לוח מודעות שבטי וגדודי
חדר הדרכה 2011-2012
חדר הדרכה 2011-2012
תמונה מוקטנת

famiky kfir
famiky kfir
shevet kfir
shevet kfir
מסורת נשארת מסורת - ה-סמל
מסורת נשארת מסורת - ה-סמל
פינת טבונים
פינת טבונים
ה-שער
ה-שער
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

השוקת
השוקת
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

פינות גדודיות - המנצחים : גדוד עוצמה
פינות גדודיות - המנצחים : גדוד עוצמה
תמונה מוקטנת

קיר סרטים - סינימה כפיר
קיר סרטים - סינימה כפיר
תמונה מוקטנת

מדרכות -אדום,ירוק
מדרכות -אדום,ירוק
קיר שכבות שבטי - מסורת שמתחילה-
קיר שכבות שבטי - מסורת שמתחילה-
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

הכניסה למגרש הכדורגל
הכניסה למגרש הכדורגל
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

קיר תמונות שיתמלא במהלך השנה
קיר תמונות שיתמלא במהלך השנה
קיר שכבות שכב"ג
קיר שכבות שכב"ג
הדחליל של גדוד יעד
הדחליל של גדוד יעד
ה-מחסן
ה-מחסן
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

הכניסה לחצר
הכניסה לחצר
חניכיות של אביה ונמרוד צובעות
חניכיות של אביה ונמרוד צובעות
איתמר ונופר
איתמר ונופר
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

עומר ולי
עומר ולי
טדי ונמרוד בונים דורגלים
טדי ונמרוד בונים דורגלים
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שקדה ורותם
שקדה ורותם
תמונה מוקטנת

ג’נט צובעת
ג’נט צובעת
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

חלק מהמגרש כדורגל
חלק מהמגרש כדורגל
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חץ  תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה