zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » המרכז הארצי לצופיות » מדריכים ודפי הסבר » עמלנות » יצירה בחבל » פלטה אוקיאנית

מדריכים ודפי הסבר

פלטה אוקיאנית
פלטה גדולה ומורכבת אשר משמשת בתור שטיח כניסה או תחתית לסיר

פלטה אוקיאנית

פלטה גדולה ומורכבת אשר יכולה לשמש שטיח כניסה, תחתית לסיר או כל דבר יצירתי אחר! (כמו פריסבי!)

למען הנוחות, במקומות שיש מפגש בין חבלים, החבל המסומן (המוקף בשני קווים) הוא מלמעלה לחבל הלא מסומן.

1.צרו מהחבל חצי עיגול - כמו בתמונה

2.העבירו את אמצע החבל השמאלי מעל החבל הימיני כך שיווצר צורה של המספר 8

3.עם הקצה של החבל שהשתמשתם בו בשלב הקודם צרו מעגל מעל הצורה של ה8

4.העבירו את החבל שעד רגע זה תפקד כקצה עומד מעל החבל השני. מרגע זה החבל הזה הופך לחבל העובד!

5.העבירו את החבל מתחת ללולאה התחתונה ביותר

6.השחילו את החבל לתוך הצורה של ה8 (עם העיגול מסביבו) כפי שנראה בתצלום - מעל, מתחת, מעל, מתחת 

7. השחילו את החבל בתוך הצורה שהתקבלה כך שהוא יעבור מעל מתחת מעל מתחת מעל

8.כעת עיקבו אחרי החבל העומד עד שהמרווחים בפלטה יהיו קטנים מאוד... וזהו!

גרעין ט"ז

המרכז הארצי לצופיות