zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » המרכז הארצי לצופיות » מדריכים ודפי הסבר » התמצאות » התמצאות בלילה » הירח כעזר להתמצאות לילה

מדריכים ודפי הסבר

הירח כעזר להתמצאות לילה
ניתן לחשב את מיקומו הנוכחי של הירח בשושנת הרוחות, וכך למצוא את הצפון (החישוב מבוסס על ידיעת התאריך העברי).

 

                                                 

                                    

גודל הירח הוא יחסי לתאריך בחודש העברי.
ט"ו = 15 לחודש ירח מלא (בחצי הראשון של החודש הולך ומתמלא, ובחצי השני הולך וגורע).
ניתן למצוא את היום בחודש העברי ע"י גודל הירח או להיפך.
 
ניתן לחשב את מיקומו הנוכחי של הירח בשושנת הרוחות, וכך למצוא את הצפון (החישוב מבוסס על ידיעת התאריך העברי). מעבר למציאת הצפון, כך גם אפשר לדעת מראש היכן הירח יזרח.
 
                                                  
זריחת הירח יחסית לשקיעה:
באמצע החודש העברי (ט"ו) הירח יזרח יחד עם שקיעת השמש, ויעמוד במילואו עד זריחת השמש.
בכל יום בהמשך החודש, זריחת הירח תתאחר ב 45 דקות יחסית לשקיעת השמש (כלומר A ימים לאחר ט"ו בחודש, הירח יזרח AX45דקות לאחר שקיעת השמש. ויזרח עד הבוקר.
כך ניתן לחשב מראש באיזו שעה יזרח הירח, וכך לתכנן מסלולי לילה.
 
תחילת או סוף החודש?
זהוי של חלק החודש בו נמצאים (תחילה או סיום) על פי קשת הירח:
 ) בסיום החודש, ואילו ( בתחילת החודש (
 
שיטה פשוטה לזכירה: מוסיפים קו קטן מעל, אם הירח נראה כמו האות ז – 'זורח', ואם כמו האות ג' – גורע).
 
מציאת הצפון על פי הירח:
המרת התאריך לשעות: על פי התאריך העברי או על פי גודל הירח, יש לזהות את החלק היחסי של היום בחודש (ביחס לאמצע החודש).
את היחס הזה יש לבטא ביחידות של 1 חלקי 12. כלומר אם אנחנו ביום השביעי של החודש, זה בערך מחצית גודל הירח (7 מתוך 15 ימים). חצי הוא למעשה 6 חלקים של 12.
המספר שקיבלנו (6) הוא בשעות, ואותו צריך להוסיף או להפחית מהשעה הנוכחית:
בתחילת החודש יש להפחית. בסיום החודש יש להוסיף.
 
למשל אם השעה היא 02:00 בלילה,במחצית השנייה של החודש:  אזי יש להוסיף את המספר שקיבלנו:   2 + 6 = 8.
 
את הצפון מוצאים על פי השאלה הבאה: באיזה אזימוט נמצאת השמש ב 8 בבוקר? התשובה תצביע על האזימוט של הירח כרגע. לגבי הדוגמה: בעונה זו  בשעה 08:00 השמש נמצאת בכיוון מזרח דרום מזרח, וזה אומר שב 02:00 הירח מצביע לאותו הכיוון !
 
כך אפשר לדעת מראש היכן הירח יזרח.