zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת בטיחות » ארכיון הכתבות » כתבה: נהלים שעודכנו מהאוגדן הבטיחות

תמונת מגזין נהלים שעודכנו מהאוגדן הבטיחות פורסם על ידי גיל
בתאריך 13/8/2019
בכתבה זו צפו 1472 גולשים

 

ריכוז הנהלים שעודכנו מתוך אוגדן הבטיחות התנועתי.

כרך א – כללי:

פרק

גרסה מעודכנת

הנוהל המעודכן

הערות

פרק 2 – תיק בטיחות שבטי

יוני 2019

·         פורמט תיק בטיחות שבטי- שנת פעילות תש"פ 

 

יוני 2019

·         נוהל תנועתי לאישור תיק בטיחות שבטי - שנת פעילות תש"פ

 

פרק 3: פעילות במרחב השבט

יוני 2019

·         פורמט תיק בטיחות שבטי- שנת פעילות תש"פ 

חלק מתוך הפורמט

פרק 6: בנייה מחנאית: הקמת המתקנים, השימוש בהם ופירוקם

אוגוסט 2019

·     נוהל בניה מחנאית - חוברת נהלים - גרסה ינואר 2020   

·         נוהל בניה בגובה | גרסה מעודכנת | אוגוסט 2019   

·         כל נהלי הבטיחות הקיימים הנוגעים בבניה מחנאית נמצאים בתוך החוברת.

·         בקרוב יצא אוגדן בניה מחנאית הנוגע בכל היבטי הבניה מחנאית.

פרק 7: בישול באש

נובמבר 2015

·         נוהל בישול – נוב' 2015

 

פרק 8: אחסון חומרים וכלים כבדים והשימוש בהם

אוגוסט 2019

·         נוהל שימוש בכלי עבודה - עדכון נובמבר 2019 

עודכן רק החלק של העבודה עם כלי עבודה.

נספח 1: רשימה מנחה לעריכת מבדק בטיחות

( אוגוסט 2005)

יוני 2019

·         פורמט תיק בטיחות שבטי- שנת פעילות תש"פ 

רשימה למבדק שבט נמצאת בתוך הפורמט לתיק בטיחות שבטי

נספח 2: בטיחות בטיול עם חניכי צמי"ד

בהתאם לטופס

·         טפסי תחקיר תנועתיים לפעילות חריגה

פורמט תחקיר לפעילות עם חניכי צמי"ד

נספח 3: טבלת סמכויות, אישור ותחקור פעילות בתנועה

נובמבר 2019

·         נוהל סמכויות תחקור תנועת הצופים - עדכון נובמבר 19 

 

נספח 4: נוהל בנייה מחנאית, כולל תיק מבנה

אפריל 2018

·         פורמט תנועתי לתיק מבנה - עדכון אפריל 2018

 

טופס בקרה על פעילות בנייה מחנאית בשבט

פברואר 2018

·          טופס אישור ותחקור מבנה מחנאי / הנדסי - פברואר 2018

 

 

יוני 2017

·         טופס אישור מבנה בשטח - עדכון יוני 2017

 

נהלים חדשים שלא נמצאים באוגדן הבטיחות בנושאים כללים

נובמבר 2019

·         נוהל דיווח ותחקור– אירוע בטיחות בתנועה - נובמבר 2019

·         מנחה לעריכת תחקיר בטיחות - גרסה מעודכנת נובמבר 2019  

 

 

 

כרך ב – פעילות חריגה

פרק

גרסה מעודכנת

הנוהל המעודכן

הערות

פרק 4: חגים

סעיף 4- פורימון

סעיף ב-  בנייה מחנאית תיעשה בהתאם לנהלים המופיעים בכרך א' – כללי, פרק 6, עמ' 23

פברואר 2020

עקרונות לבניית מתקנים בפורים + אבי טיפוס לתחנות הנפוצות - פברואר 2020

 

ינואר 2017

·         נוהל אישור תיקי מדף למתקנים הנפוצים בפורים - ינואר 2017

 

פרק 6: טקסי אש

נובמבר 2018

·         נוהל טקסי אש - עדכון נובמבר 2018 - גרסה שניה

 

נספח 2: טופס בקרת איכות לסמינר

בהתאם לטופס

·         טפסי תחקיר תנועתיים לפעילות חריגה

 

נספח 3: טופס בקרת איכות לפטי"שים

בהתאם לטופס

·         טפסי תחקיר תנועתיים לפעילות חריגה

 

נספח 4: טופס בקרת איכות לקראת פורימון

בהתאם לטופס

·         טפסי תחקיר תנועתיים לפעילות חריגה

 

נספחי בטיחות לפורימון

- הנחיות כלליות לביצוע מתקני פורימון מורכבים

(עמוד 98 באוגדן)

ינואר 2019

·         עקרונות לאישור מתקנים לקראת פורימון + אבי טיפוס - ינואר 2020

 

 

 

כרך ג – טיולים

פרק

גרסה מעודכנת

הנוהל המעודכן

הערות

פרק 9: בוקר הטיול

סעיף 5 - סריקה ובדיקה של האוטובוסים

מרץ 2017

·         הנחיות לבוגר האחראי הנסיעה באוטובוס - מרץ 2017

 

נספח 2: תכנית אבטחת חניון

סעיף ג-  שריפה בשטח החניון – סדר הפעולות

אוגוסט 2019

·         פורמט תיק אבטחת חניון - עדכון אוגוסט 2019  

 

אפריל 2016

·         פק"ל פינוי חניון בשעת שריפה - אפריל 2016

 

נספח 4: בקרת איכות רמה ממונה

דצמבר 2018

·         טופס תחקיר מקדים לטיול או סמינר, שבטי/הנהגתי - עדכון דצמבר 2018

 

נספח 6: תדריך בטיחות של אחראי הטיול לבעלי התפקיד בטיול (בוגרים וצעירים)

סעיף א. 11 -  ערכת בטיחות לאחראי טיול/מסלול

נובמבר 2015

·         ערכת "ראש טור" - נוב' 2015

 

נהלים חדשים שלא נמצאים באוגדן הבטיחות בנושא טיולים

נובמבר 2015

·         נוהל נהיגה במפעלים – נוב' 2015

 

יוני 2017

·         נוהל ליווי קרקעי של כלי רכב גדולים בחניונים  - יוני 2017

 

מרץ 2017

·         דגשים והנחיות לאופן הטיפול בחניכים בעלי רגישויות ואלרגיות -  מרץ 2017 

 

ספטמבר 2016

·         טופס שינוי משימה בזמן טיול - ספטמבר 2016

 

אוגוסט 2018

·         טבלת מסלולים עם דירוג רמות קושי - טבלה מחייבת - עדכון אוגוסט 2018

 

ינואר 2018

·         הנחיות בנושא שהייה בשטח מזהא חורפי וטמפרטורות נמוכות

 

  

כרך ד – קיץ

פרק

גרסה מעודכנת

הנוהל המעודכן

הערות

פרק 2: בעלי התפקידים במחנה

מאי 2019

·         תיק בטיחות קיץ 2019 

תוספות לא עדכון:

הורחבו ההגדרות תפקיד וההסמכות הנדרשות.

פרק 4: ניהול הבטיחות במחנה

מאי 2019

·         תיק בטיחות קיץ 2019 

 

פרק 5: נוהלי ההתנהגות במחנה

מאי 2019

·         תיק בטיחות קיץ 2019 

 

פרק 6: בטיחות באש

מאי 2019

·         תיק בטיחות באש מחנות קיץ - תכנית כללית 

 

פרק 8: השימוש במערכות גז

מאי 2019

·         תיק בטיחות באש מחנות קיץ - תכנית כללית 

 

פרק 9: מטבח

מאי 2019

·         תיק בטיחות קיץ 2019 

תוספות לא עדכון:

נוסף לפרק הזה נהלי בטיחות במטבח

פרק 19 : טקס סיום

מאי 2019

·         תיק בטיחות קיץ 2019 

 

 

כרך ו' – צופי ים

כרך ו' – נהלי הבטיחות של צופי ים, עודכן כולו והכרך הישן לא רלוונטי יותר.

קישור לאוגדן בטיחות צופי ים החדש  גרסה מעודכנת | ינואר 2020  

 

 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה