zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת בטיחות » כתבה: ריכוז נהלים לפורימונים

תמונת מגזין ריכוז נהלים לפורימונים פורסם על ידי גיל
בתאריך 29/12/2017
בכתבה זו צפו 1954 גולשים

 

ריכוז נהלים לקראת חג פורים ולפורימונים

שנת פעילות תשע"ט (2019): 


 

הנחיות כלליות לתהליך פורים:

תהליך בטיחות + הנחיות מחלקת בטיחות לאירוע פורים 2019

הנחיות מתוך אוגדן הבטיחות – כרך ב' – חג פורים

חוזר מנכ"ל – חג פורים

כרטיס מידע בטיחות באירוע פורים (חוזר מנכ"ל) - פברואר 2018 

רישוי עסק לאירוע חד פעמי – אחריות ההנהגה וסדר פעולות להוצאת רישיון עסק לאירוע

 


בניה מחנאית:

קישור ללוח הקבצים - בניה מחנאית

עקרונות לאישור מתקנים לקראת פורימון + אבי טיפוס - ינואר 2019 

נוהל אישור תיקי מדף למתקנים הנפוצים בפורים - ינואר 2017

 

 

הנחיות הקשורות למהלך האירוע:

נוהל בישול – עדכון נוב' 2015

נוהל נהיגה במפעלים – עדכון נוב' 2015

חוזר מנכ"ל - הפעלת מתקנים מתנפחים

דגשים והנחיות בטיחות לפעילות בקייטנות במתקנים מתנפחים - אפריל 2017

 

 

אישור תכניות ותחקור האירוע:

טבלת סמכויות אישור פעילות חריגה- דצמבר 2018

 טופס אישור תוכניות מקדים לפורימון - ינואר 2019

 טופס תחקיר מקדים לפורימון - ינואר 2019

טפסי תחקיר מקדים למפעלים

 

 

 

תחקור ודיווח - אירועי בטיחות:

 נוהל דיווח ותחקור לאחר אירוע

מנחה לעריכת תחקיר אירוע בטיחות   

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה