zofim.org.il
  
 


 
מחלקת בטיחות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת בטיחות » כתבה: ריכוז נהלים - בטיחות פתיחת שנה

תמונת מגזין ריכוז נהלים - בטיחות פתיחת שנה פורסם על ידי מחלקת בטיחות
בתאריך 1/9/2017
בכתבה זו צפו 3353 גולשים

 

תיק הבטיחות השבטי:

נוהל תנועתי לאישור תיק בטיחות שבטי - שנת פעילות תש"פ

פורמט תיק בטיחות שבטי- שנת פעילות תש"פ 

פורמט לריכוז ליקויים במבנה השבט

תכולת תיק עזרה ראשונה - חוזר מנכ"ל

 

ריכוז נהלים טיולי פתיחת שנה: 

 

ה הנחיות כלליות בנושא טיולים:

אוגדן הבטיחות – כרך ג' – טיולים

חוזר טיולים חדש- מרץ 2016

 

אישור ותחקור טיול:

טופס אישור תוכניות לטיול - עדכון ספטמבר 2016

טופס תחקיר מקדים לקראת טיול / סמינר- עדכון דצמבר 2018

טבלת סמכויות אישור פעילות חריגה- דצמבר 2018

 

קישור לאתר מוקד טבע - הוצאת אישור ביטחוני לטיול

פורמט דוח מיפוי השטח והמסלול

 

מהלך הטיול:

הנחיות בנושא שהייה בשטח מזהא חורפי וטמפרטורות נמוכות - עדכון ינואר 2018

הנחיות לבוגר האחראי הנסיעה באוטובוס - מרץ 2017

נוהל ליווי קרקעי של כלי רכב גדולים בחניונים  - יוני 2017

נוהל בישול – עדכון נוב' 2015

נוהל נהיגה במפעלים – עדכון נוב' 2015

דגשים והנחיות לאופן הטיפול בחניכים בעלי רגישויות ואלרגיות -  מרץ 2017 

 ערכת "ראש טור" - נוב' 2015

 פק"ל פינוי חניון בשעת שריפה - אפריל 2016


פעילות חריגה / אטרקציות:

פעילות בבריכה – מתוך חוזר מנכ"ל

חוזר מנכ"ל - פעילות במים 

רכיבה על אופניים - הנחיות חוזר מנכ"ל 

פעילות ניווט – מתוך חוזר מנכ"ל

מערכת לחיפוש הוראות בטיחות לפעילויות חוץ

 

תחקור ודיווח - אירועי בטיחות:

נוהל דיווח ותחקור– אירוע בטיחות בתנועה - נובמבר 2019 

מנחה לעריכת תחקיר בטיחות - גרסה מעודכנת נובמבר 2019 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה