zofim.org.il
  
 


 
אתר משלחות קצרות
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר משלחות קצרות » כתבה: מדוע צריך משלחות בצופים?

תמונת מגזין מדוע צריך משלחות בצופים? פורסם על ידי אור פרץ
בתאריך 16/2/2017
בכתבה זו צפו 2687 גולשים

 

למה צריך משלחות בצופים?התמונה של ‏משלחות תנועת הצופים‏.

מי אינו מכיר את תנועת הצופים העבריים? תנועה שנוסדה בארץ בשנת  1919, ומאז ומתמיד סוחפת את בני הנוער לעשייה התנדבותית ומחויבת, המושתתת על ערכי החברות, הדדיות, סובלנות ואהבת הארץ, תוך חיבור לטבע.  תנועה המעודדת את בוגריה להיות אזרחים מעורבים המקיימים הלכה למעשה את ערכי הצופה, למען האחר ולמען הווה ועתיד טוב יותר, באמצעות חינוך ועשייה.

תנועת הצופים נוסדה בחו"ל על ידי באדן פאוול, בשנת 1907. ממנה התפתחה התנועה העברית, המהווה חלק מתנועת הצופים העולמית ופועלת בשיתוף פעולה במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל".

על מנת לשמור על הקשר שבין תנועות הצופים העולמיות, פותח תחום המשלחות. המשלחות לארץ ומחוצה לה, מאגדות חניכים ובוגרים ברחבי העולם, מחברות ומחזקות קשרי חברות בקרב ארגוני צופים שונים וקהילות יהודיות במדינות שונות.

מדוע בעצם לחזק קשרי חברות בקרב ארגוני הצופים השונים? http://www.zofim.org.il/pics/magazin/57482f830d1625555c1f0fa9_foto3_1.jpg

חיזוק קשרי חברות מבסס יכולת הידברות בקרב בני הנוער השונים. מאחר ומשלחת מאגדת בני נוער משבטים שונים בארץ, עם בני נוער מחו"ל, הרי שנוצר מפגש רחב ועשיר של בני נוער עם חוויות שונות אך זיקה ישראלית ערכית משותפת, יחד עם אוכלוסיות ותרבויות אחרות בעלות חוויות ותפיסות מגוונות.

מאחר ומדובר בייצוג שבטי, הנהגתי ומדיני שונה, יכולים בני הנוער לעצב ואפילו לשנות תפיסות לגבי הארץ בקרב נוער ממדינות אחרות, העלאת המודעות לאופי המדינה ותושביה, הצגת השונה, אך גם את הדומה, המחבר בין בני נוער שונים בכל העולם. באותה מידה יכולים בני נוער מהארץ להכיר את האחר, ללמוד ולכבד את תרבותו ותפיסותיו, ולהתחבר לאופן בו הם מקיימים את החוויה השבטית שלהם בצופים ובחייהם בכלל. ערכי תנועת הצופים עמה מגיעים למפגשים בני הנוער, הם אלו המאפשרים את החשיפה ההדדית והכרת האחר, מאפשרים שיח והקשבה.

בהיבט האישי, מאפשרת החוויה במסגרת המשלחת, התנסות עצמאית, הסתגלות לתנאים אחרים סביבתיים וקבוצתיים, כחלק מהיציאה מהמסגרת. כן מאפשרת למידה, העשרה ופיתוח עצמי. כל חניך במשלחת נחשף לדינמיקה המתרחשת במסגרת העשייה המשותפת והאישית וכך, מרחיב את חוויותיו, ידיעותיו, הכלים שברשותו, עמם הוא שב ארצה ויכול להעביר הלאה, מתוך התהליך המשמעותי שספג.  

http://www.zofim.org.il/pics/magazin/57482f82cff49e81450c2076_foto1_1.jpg

לסיכום, לתנועת הצופים יעדים רבים השואפים לשפר את הקיים, לבסס את השינוי מתוך עולם ערכים וחזון מתוכם נוסדה התנועה. ערכים אלה חייבים להתקיים כדי להניע את העולם קדימה להתפתחות, מתוך כבוד לאדם, לטבע ולנתינה. התנועה מסייעת לזכור מהו הטוב האנושי וכמה גבוה אפשר להגיע עם עושים זאת יחד. המשלחות משמשות אחד הכלים למימוש היעדים ואותו חזון. למשלחות משמעות רבה לחיזוק הקשרים בין בני הנוער שהינם בעלי אותם ערכים אך מתרבויות שונות. כפי שנוכחנו, היתרונות הקיימים במפגש הבין אישי בין התרבויות הוא משמעותי הן לכלל והן לפרט.  

אור פרץ קריית טבעון שבט אלון הנהגת צפוןhttp://www.zofim.org.il/pics/magazin/header_cl_centerlejr_03(1).jpg

 

 

 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה