zofim.org.il
  
 


 
אתר פורום מוביל ארצי
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר פורום מוביל ארצי » כתבה: סיכום תוצאות מועצת תנועה תשע''ז

תמונת מגזין סיכום תוצאות מועצת תנועה תשע''ז פורסם על ידי פורום מוביל
בתאריך 8/11/2016
בכתבה זו צפו 5536 גולשים

ביום שלישי ה 1/11, ל' תשרי נפגשנו נציגי שכב"ג משבטי התנועה, ש"ש, גרעיני פרק ההכנה של הנח"ל,  מרכזי שבטים, צוותי הנהגות, עובדי מטה ודרג מתנדב במועצת התנועה.

מועצת תנועה, היא המוסד הדמוקרטי בו מקבלים נציגי השבטים הצעירים והבוגרים את ההזדמנות לעצב את התנועה ולקבל החלטות משמעותיות בנוגע לתחומי פעילותה, אופייה ועתידה.

לקראת המועצה התכנס פורום מוביל ארצי, פורום המורכב משני נציגים משכבות י- יב מכל הנהגה. הפורום בחר נושא מרכזי למועצה- " ערבות הדדית", תכנן את המועצה וועדה מסדרת מטעם הפורום בחרה את ההצעות לדיון שיועלו במועצה, הצעות שנשלחו במהלך חודש אוקטובר ע"י חניכי התנועה ובוגריה.

במהלך היום שמענו מפי ברק לוזון מה בין אחריות למנהיגות ומה תפקיד הנוער בחברה הישראלית ובתנועת הנוער בפרט, יואב ייבין העמיק איתנו במושג " ערבות הדדית" והציג לנו את המורכבות של ערבות הדדית בין קהילות בעיר ירושלים ( כמיקרו קוסמוס לחברה הישראלית כולה), לאחר מכן ישבנו בהנהגות ודנו מה התפקיד של הנוער בהנהגה ובתנועה? האם רוצים להשפיע? על מה? וכיצד נכון לעשות זאת.

בחלק השני של היום התחלקנו לקבוצות דיון בהצעות להחלטה, הועלו שמונה הצעות להחלטה, ארבע הצעות עסקו בנושאים כלליים וארבע בנושא במועצה- ערבות הדדית. לאחר הדיונים בהצעות התכנסנו למליאה הצבענו והחלטנו מה מההצעות אנחנו ניישם בפעילות התנועה.

ההצבעה על ההחלטות הועברה בשידור חי בעמוד הפייסבוק התנועתי. תוכלו לצפות בוידאו כאן

 להלן פירוט ההצעות:

1.       חיים משותפים- הכרות עם החברה הישראלית. מפגשים של שנת הקרוס ושכבה יוד עם אוכלוסיות מגוונת בחברה הישראלית:
החברה הישראלית מורכבת מאוכלוסיות רבות ומגוונות, שלרוב אינן מכירות אחת את השנייה ולא נפגשות. חוסר ההכרות גורם למצב של ניקור והפרדה אשר  יוצרות סטיגמות של קבוצות שונות בחברה האחת כלפי השנייה. על מנת ליצור  ערבות הדדית בין כל קצוות החברה הישראלית אנו מציעים לקיים סדרה של מפגשי עומק בין האוכלוסיות השונות.  המפגשים יתמקדו בשנת הקורס ובשכבת י. במהלך השנה כל שכבה תקיים ארבעה מפגשי עומק עם בני נוער מאוכלוסיה שהחניכים בחרו להיפגש עמם ( דתיים, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים,פריפרייה- מרכז וכד'). ארבעת המפגשים יהיו עם אותה קבוצה- המדריכים של הקבוצות ייפגשו לפני ויבנו תוכנית לארבעת המפגשים - הכרות ( אישית ותרבותית), דיונים סביב נושאים משותפים- תנועת הנוער, בני נוער בחברה הישראלית, דיונים סביב נושאים במחלוקת, הסכמות.
ההצעה התקבלה 163 הצביעו בעד 55 הצביעו נגד

2.      ימי גיוס כספים- יומיים בשנה בהם השכב"ג מגייס כספים לטובת סיבסוד חניכים:
ישנם חניכים וחניכות שמעוניינים להשתתף בפעילות התנועתית, אך הם לא יכולים לשלם את הסכום הנדרש לפעילות השותפת ו/או למפעלים השונים במהלך השנה. אנו מציעים כי חניכי השכב"ג  בכל הארץ יקיימו יומיים במהלך השנה שיוקדשו לגיוס כספים לטובת סיבסוד חניכים. ייבחרו יומיים במהלך השנה בהם כל שבט ייבחר את אופן גיוס הכספים. הכסף שנאסף יועבר להנהגה , תתקיים ישיבה בהשתתפות נציגי פורום מוביל הנהגתי, מ. ההנהגה, גזבר/ראש הנהגה ובישיבה זו יוחלט כיצד יש  לחלק את הכסף באופן שקול לשבטים אשר צריכים את הכסף.  יום הגיוסים אינו יכול להיות יום בו מוכרים להורי החניכים בשבט עוגות/ צמידים וכו', יש לקיים יום גיוס בו נאסף כסף מאנשים נוספים חוץ מהורי השבט. למשל: עבודה של השכב"ג בפרוייקטים עירוניים, מכירת נרות מבית לבית לקראת חג חנוכה
ההצעה לא התקבלה 107 הצביעו בעד 119 הצביעו נגד

3.     התנדבות פעילים פעם בשבוע מטעם תנועת הצופים:
בשבטים רבים, חלק לא קטן מהשכב"ג הם פעילים שלא ממלאים תפקידי הדרכה. חלק מהפעילים ממלאים תפקידים משמעותיים בשבט וחלק בעלי תפקידים שאין להם נפח משמעותי. הפעילים לא נהנים מהתהליך החינוכי שמציעה התנועה לפיו חלק גדול מהחינוך נערך על ידי קבלת אחריות והתנסות. רבים לא מרגישים משמעותיים ואכן, לא תורמים תרומה משמעותית.הצעתי היא שכל פעיל שאינו בתפקידי ליבה בשבט ,יבצע התנדבות שבועית בקהילה במקום קבוע על חאקי, כנציג התנועה.ההתנדבות יכולה להיות בארגונים חברתיים, בתי אבות, גינות קהילתיות וכו’. ההתנדבות תיחשב לתפקיד ותהיה כנציגות של השבט.
ההצעה לא התקבלה 66 הצביעו בעד 159 הצביעו נגד

4.     כל שבטי התנועה יהיו משובצים בצמדים של שבטים אחים:
פעמים רבות שבטים נמצאים בחיכוחים וריבים האחד עם השני. במקום לקבל האחד מהשני, לגדול יחד, לעזור, הם הורסים האחד את השני. הצעתי היא שבכל הנהגה כל השבטים יצוותו לשבטים אחים.  שבט אח הוא שבט שעושים איתו פעולות ביחד( לפי שכבות גיל), טיולים משותפים, ימי צופה, פורימונים, סמינר שכב"ג, במחנה קיץ השבטים יהיו אחד ליד השני ועוד. הקשר הזה יגרום לשינוי בהתנהגות של שבטים האחד כלפי השני בהנהגה ובתנועה, יקדם חשיבה של אינטרסים משותפים במקום שיח של ניגודים.
ההצעה התקבלה 124 הצביעו בעד 97 הצביעו נגד


5.     עשייה משמעותית- תנועת הצופים תוביל ותיזום מאבקים חברתיים שונים במהלך השנה:
פורום מוביל ארצי ייבחר מספר נושאים בהם התנועה תוביל שינוי חברתי. הנושאים יוצגו לשכב"ג בכל הארץ אשר ייבחר נושא אחד עליו ייקמו פעילויות ובו יושקעו משאבים לשינוי חברתי. ( יציאה להפגנות, החתמת עצומות ועוד).
ההצעה התקבלה 133 הצביעו בעד 86 הצביעו נגד

 6. חניכי התנועה ישתמשו בכלים רב פעמיים שרכש השבט בפעילויות ובמפעלים השבטיים:
כלים חד פעמיים הינם מוצרים נחותים באיכותם הדורשים שימוש במשאבים רבים להפקתם והובלתם ובכך מהווים פגיעה חמורה בסביבה.

אנו חשים כי יש לנו בתנועת הצופים אחריות לחנך ולפעול לאור ערכי שמירת סביבה ומידות הצופה- "הצופה אוהב את החי והצומח ומגן עליהם" ו"הצופה חסכן".בשל גודלה של תנועת הצופים יש לנו את היכולת להשפיע על אנשים רבים, לחנך לצרכנות מודעת ולקיחת אחריות על ההשלכות של המעשים שלנו, לייצר פחות זבל ולשמור על הניקיון. הצעתי היא- צמצום השימוש בכלים חד פעמיים ומעבר לכלים רב פעמיים בשבטים .

שבטי התנועה ירכשו כלי אוכל רב פעמיים אשר ישמשו בפעילות השבט בשגרה ובמפעלים  באופן קבוע, כחלק מציוד המחסן בשבט. ציוד זה יחליף את הכלים החד פעמיים הנרכשים כל פעם מחדש.
ההצעה לא התקבלה 96 הצביעו בעד 123 הצביעו נגד7.     קיום יום מרכזים צעירים ארצי:
ההצעה שלנו היא לקיים מפגש מרכזים צעירים תנועתי אחת לשנה , בו אפשר לדון ביחד על הנורמות בשבטים , להכיר , ליצור שיתופי פעולה , לשאוב רעיונות ובעיקר לבין מה קורה בתנועה מחוץ לשבט שלנו .
ההצעה לא התקבלה 108 הצביעו בעד 110 הצביעו נגד

8.      צופים לירושלים-תנועת הצופים חוגגת 50 שנה לאיחוד ירושלים:
עם ציונה של שנת החמישים לאיחוד ירושלים ומתוך הבנה כי ירושלים הינה אבן יסוד משמעותית בתרבות של עם ישראל ומאחר ואנו עדים לכך שיום ירושלים "נשאב" בשנים האחרונות למאבקים סקטוריאלים תבחר תנועת הצופים להרים את דגל ירושלים המחברת. כיום מרבית העם אינו רואה עצמו שותף לחגיגות ביום זה. תנועת הצופים, כתנועה הפועלת בכלל החברה הישראלית, תחזיר את יום ירושלים למקומו הלאומי, לכלל החברה הישראלית. ביום זה נקנה לחניכנו זויות מבט רחבות מענינות ומאתגרות על העיר תוך התייחסות לייחודה של ירושלים ומורכבותה בחברה הישראלית, במטרה להמשיך ולפתח את זיקתנו הטבעית אל העיר,אל היום ואל החג. חניכים בכל השכבות יעברו פעילויות תוכן בנושא יום ירושלים, חניכי שכב"ג התנועה יקיימו פעילויות ביום זה בירושלים במגוון נושאים שייבחרו ויבנו ע"י פורום מוביל ארצי וצוות בוגר נבחר.
ההצעה התקבלה 125 הצביעו בעד 89 הצביעו נגדההחלטות שהתקבלו במועצת התנועה יובאו לאישור הנהגה ארצית, ולאחר מכן פורום המוביל הארצי יחל בהטמעת ההחלטות בהנהגות ובשבטים.

תודה רבה לכ מי שהגיעו לקחת חלק במועצת התנועה ולהשפיע על פעילות התנועה ואופייה.

שתהיה לנו שנת פעילו פורייה ומהנה, חזק ואמץ!

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה