zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » ארכיון הכתבות » כתבה: תמיכה בפרויקטים למען דו-קיום בצופים

תמונת מגזין תמיכה בפרויקטים למען דו-קיום בצופים פורסם על ידי דור פוזנר
בתאריך 14/6/2015
בכתבה זו צפו 4248 גולשים
קול קורא - תמיכה בפרויקטים למען דו-קיום בתנועת הצופים
התאחדות הצופים והצופות בישראל שמחה להכריז על אפשרות חדשה לתמיכה בפרויקטים למען דו-קיום בתנועת הצופים!

במטרה לעודד פעילות בין-דתית ובין-תרבותית רבה יותר בארגוני הצופים השונים המשוייכים להתאחדות הצופים והצופות בישראל, ההתאחדות רואה חשיבות ביצירת ערוצי שיתוף פעולה בין כל ארגוני הצופים בישראל, ובחיזוק החינוך לערכים חברתיים, לדו-קיום ולסובלנות בין ערבים, יהודים ודרוזים, לנאמנות למדינה ולטיפוח רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי אמת וכבוד בין איש לרעהו, עם כוונה להגשמה עצמית.

קריטריונים לקבלת תמיכה:
- פרויקט בניהול מלא של תנועת הצופים.
- פרויקט הכולל משתתפים מלפחות שתי דתות שונות בפעילות המרכזית.
- פרויקט בעל השפעה על הקהילה, על המשתתפים ועל אחרים.
- רמת הכתיבה והפירוט, היתכנות הצלחת הפרויקט והתאמתו לערכי התאחדות הצופים והצופות בישראל ישפיעו גם הם על בחירת הזוכים.

גודל התמיכה:
תמיכת ההתאחדות תהיה בסכום של עד 2,000 ש"ח לכל פרויקט. ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את גודל התמיכה ואף להגדיל את התמיכה בפרויקט מסויים במידה ויש צורך בכך.

תהליך הגשת בקשות לתמיכה:
על מגיש הבקשה למלא טופס בקשת תמיכה אלקטרוני באתר האינטרנט של ההתאחדות.
בקשות לתמיכה ניתן להגיש עד לתאריך 01/10/2016 (עבור פרויקטים המתקיימים בין יולי 2016 עד דצמבר 2016)
במהלך חודש נובמבר יתפרסם "קול קורא" חדש.
תשובה לגבי תמיכה ההתאחדות תימסר למועמדים עד שבועיים ממועד הגשת הבקשה.

בכל פרויקט שזוכה בתמיכה מההתאחדות יש לתעד את קיום הפרויקט בתמונות או בוידאו ויש למקם במקום בולט את סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.

פרויקטים לדוגמא:
- אירוח חניכים מארגון צופים אחר במחנה קיץ או קיום מחנה קיץ משותף.
- התנדבות משותפת בקהילה לצופים יהודים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים.
- מפגש משותף ופעילות המתמקדת בנושא רלוונטי לשתי הקבוצות.
- עזרה לפיתוח שבט צופים ממגזר אחר: צירוף מדריכים משבט חזק לאירוע צופי של שבט חלש.
- ועוד!

 
לשאלות ניתן לפנות לדור פוזנר, מרכז ההתאחדות: dor@zofim.org.il

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה