zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: פרשת השבוע: פרשת "נשא"

תמונה קטנה פרשת השבוע: פרשת "נשא" פורסם על ידי הרב חגי גרוס
בתאריך 24/5/2007
בכתבה זו צפו 1920 גולשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת נשא מזמנת לנו הזדמנות נפלאה להבין את גישתה של היהדות להנאות העולם ולמנעמי החיים. אחת הפרשיות המרתקות היא פרשת הנזיר. בדתות רבות מהווה הנזיר את שיא החיים הקדושים של המאמינים. דתות רבות מעלות על נס את חיי הנזירות  והפרישה ממנעמי העולם. הנזירים נתפסים כקדושים ורק מתי מעט , יחידי סגולה מסוגלים להגיע למעמד הנזירים והופכים לקדושים כבר בחייהם.

 

והנה גם ביהדות קיים המושג נזיר אולם למרבה הפלא לאחר תום תקופת הנזירות מתחייב הנזיר להביא קורבן. לשאלה מהי משמעות הקורבן עונים חז"ל, כי הקורבן הוא קורבן חטאת וכי הבאתו היא בקשת סליחה וכפרה על העובדה שהנזיר הזיר עצמו מהנאות העולם אשר ברא האלוקים.

כלומר אומרת לנו היהדות, הפרישה הטוטאלית מהנאות העולם הינה חטא.

כל זה לא אומר שיש מעלה בפרישות ובטהרה, שיש חשיבות גם לעצירה ממרוץ החיים וחשיבה מחדש על ההתבוססות של האדם בחומריות ובגשמיות אולם עצירה או הפסקה צריכות להיות זמניות ולא קבועות.

 

וכך כותב הרמב"ם :

"שמא יאמר אדם הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה הן, ומוציאין את האדם מן העולם, אפרוש מהן ביותר ואתרחק לצד האחרון, עד שלא יאכל בשר, ולא ישתה יין, ולא ישא אשה, ולא ישב בדירה נאה, ולא ילבש מלבוש נאה, אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בהן כגון כהני העובדי כוכבים. גם זה דרך רעה היא ואסור לילך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא" (רמב"ם, ספר אהבה,  הלכות דעות, פרק ג, הלכה א).

 

הווה אומר גישתה של היהדות היא גישה של ריאליות ואהבת החיים .

 

העולם נברא לצורך האדם , על מנת שנהנה ממנו. אולם כמו כל דבר בחיים גם הנאות אלו צריכות להיות במידה ובמבחן. לכן קיימות בתורה המצוות וההדרכות ממה מותר לאכול וכמה, מה מותר ללבוש ומתי וכיצד צריך לנוח וכו'.

 

יש ערך לעצירה ולחשיבה, יש ענין בפרישה מידי פעם ממרוץ החיים המטורף והמרדף אחרי התאווה וההנאה, אולם עצירות אלו הן זמניות בלבד ולעולם אינן קבועות וגם לאחר עצירות מעין אלו צריך לדעת שלא זו דרך החיים של לכתחילה אלא של בדיעבד.

 

היהדות היא אורח חיים של אוהבי החיים .

 

שבת שלום.

 

 

הרב חגי גרוס הוא יו"ר עמותת "צהר" אשר הוקמה
על ידי קבוצת רבנים מהציונות הדתית במגמה להיות
שותפים בעיצוב דמותה היהודית של מדינת ישראל,
מתוך הידברות וחיפוש אחר מרכיבי זהות משותפים .

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 2 תגובות | הוספת תגובה


1. חשוב להבין את התפיסה הנוצרית שמוצגת כשונאת חיים
נכתב על ידי יונתן אונגר משבט דותן בתאריך 24/5/2007 בשעה 17:27
2. לא הבנתי למה היתכוונת
נכתב על ידי שי ורסנו משבט דן בתאריך 26/5/2007 בשעה 20:57