zofim.org.il
  
 


 
שבט ירקון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט ירקון » ארכיון הכתבות » כתבה: מידע חשוב על החודשים הקרובים

תמונת מגזין מידע חשוב על החודשים הקרובים פורסם על ידי אור קליינר
בתאריך 17/9/2012
בכתבה זו צפו 1114 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

תנועת הצופים:

תנועת הצופים היא תנועת נוער ממלכתית המחנכת את חניכיה לערכי הדמוקרטיה, אזרחות טובה
ופעילה, אחריות קהילתית ומעודדת מנהיגות צעירה. אופי הפעילות הוא חברתי חוויתי ומשלים את
הנעשה בבי"ס, בתהליך המתמשך לאורך כל שנת הפעילות.
איך זה פועל?
הפעילות מתקיימת במסגרת שכבות גיל הנקראות "גדודים", כל גדוד מנוהל ע"י ראש גדוד )רשג"ד( משכבת כיתות
י"א - י"ב. הגדוד מחולק לקבוצות קטנות יותר, וכל קבוצה מודרכת ע"י מדריך/ה משכבת כיתות י' - י"ב. כל
המדריכים וראשי הגדודים עברו קורסים והשתלמויות שנועדו להכשירם לתפקידם ולהעשירם בנושאים ובמידע.
בשבט מופקדים על הפעילות צוות מרכזי שבט בוגרים )לאחר שירות צבאי(. יחד איתם עובד צוות מרכזים צעירים,
תלמידי כתה י"ב, שביחד אחראים על תפעולו התקין והשוטף של השבט. ראשי השבט והגזברית אחראים
בהתנדבות על פעילות השבט ועל בעלי התפקידים. הפעילות מתקיימת בימי שלישי ) 17:00-– 11:30 ( ושישי ) 17:00
13:30 ( ובמוצ"ש )שכבה בוגרת(.
טיולים
בנוסף לפעילות השנתית השוטפת יוצאים החניכים לטיולים שונים המתקיימים בחופשות בתי הספר ו/או בסופי
שבוע ולמחנה הקיץ. פרטים על הטיולים ימסרו בחוזרים שיחולקו מראש וישלחו באמצעות המייל לקראת כל טיול
או מחנה הקיץ וכן באתר השבט.

להלן תאריכים חשובים לקראת החודשים הבאים:

2012  \9 \ 21  - יום שישי בשעה 15:30 - אסיפת הורים בנושא תשלום וגביה שנתית וטיול פתיחת שנה *חשוב ביותר* + מכירת חאקי בשבט

2012 \ 9 \ 24 - יום שני בשעה 17:00 -  פעולת חגים במקום יום כיפור

2012 \ 10 \ 2 - יום שלישי בשעה  17:00 - פעולה בחופש סוכות

2012 \ 10 \ 9 - יום שלישי בשעה 17:00  - הפנינג פתיחת שנה + טקס פתיחת שנה + בזאר חאקי

2012 \ 10 \ 12 יום שישי - סגירת הרשמה לטיול פתיחת שנה *רצוי מאוד להירשם לפני התאריך האחרון*

2012 \ 10 \ 19-20 - יום שישי ושבת בשעה 14:00 - טיול פתיחת שנה באיזור הכרמל


 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  פלאייר אינפורמטיבי.pdf (501 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »