zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: "השגגה והספק"

תמונה קטנה "השגגה והספק" פורסם על ידי הרב אלישע אבינר
בתאריך 22/3/2007
בכתבה זו צפו 1817 גולשים

 

השגגה והספק

 

 

 

 

 

 

פרשת "ויקרא" עוסקת בסוגי הקרבנות השונים. אמנם הקרבת הקרבנות רחוקה היא מלבנו ומתודעתנו, אבל ערכי התורה הם נצחיים, על כן ניתן ללמוד מפרשתנו מסרים שהם רלוונטיים לנו. העיון בפרשת הקרבנות המובאים על מנת לכפר על חטא מגלה שקיימים שני סוגי קרבנות: קרבן החטאת וקרבן האשם. מדוע שני סוגים ומדוע שני שמות? קרבן החטאת בא על חטא שנעשה בשגגה. "חטאת" מלשון החטאה (כמו: להחטיא את המטרה). היתה כאן סטייה המחייבת כפרה. קרבן האשם בא על עבירה במזיד, ומכאן שמו: "אשם".

 

המסר הראשון שניתן ללמוד הוא שגם שגגה מחייבת כפרה. מדוע? בגלל הסיבה ובגלל התוצאה. הסיבה: שגגה נובעת בדרך כלל מחוסר שימת לב או מבּוֹרוּת. "לא שמתי לב" ו"לא ידעתי" הם תירוצים נפוצים שבעזרתם מבקש האדם להסיר את אחריותו למעשים שליליים. התורה איננה מקבלת את התירוצים הללו. לא רק שאסור לך לחטוא בכוונה ומתוך מוּדעוּת, אלא אתה צריך להשקיע מאמצים נפשיים ורוחניים שלא תבוא לחטוא בלא כוונה. לדוגמה: כמה נפוצה הפגיעה בזולת בלא כוונה. "לא ידעתי שאתה רגיש כל כך לעקיצה זו", "לא ידעתי שאתה לא סובל את זה". גם על אי-הידיעה אתה אחראי! חלק ניכר מתאונות הדרכים נעשות בשגגה, תוספת שימת לב היתה מונעת אותן.

 

השגגה חמורה גם בגלל התוצאה שלה. היא מרגילה את האדם לחטוא. האדם חוטא, ואחר כך רוחץ בניקיון כפיו ועובר הלאה. החטא מאבד מחומרתו, האדם מתרגל אליו. לאחר שפגע אדם בחבירו ללא כוונה, הוא עלול לחזור על כך בכוונה. הקרבן בא לעצור את ההתדרדרות.

 

כאמור לעיל, הסוג השני של הקרבן הוא קרבן "האשם" שבא על עבירות במזיד. אבל בין "קרבנות האשם", ישנו סוג הנקרא "אשם תלוּי". זהו קרבן הבא על ספק (ספק = תלוּי). לא ברור לאדם האם הוא חטא או לא. גם במצב זה הוא חייב בקרבן אשם. שאלו חכמי ישראל, מדוע על ספק חטא שנעשה בשגגה חייבים להביא קרבן אשם, שהוא קרבן חמור הבא בדרך כלל לכפר על מזיד? תשובתם היא שיעור תמציתי בפסיכולוגיה אנושית: במצב של ספק נוח לו לאדם להתחמק מכל אחריות. הוא טומן את ראשו בחול ומשכנע את עצמו שלא קרה מאומה, על ידי כך הוא משתחרר מתחושת האשם. הספק הוא מסתור נוח לרגשי האשם. כך מי שסיפר על חבירו דברים שעלולים לפגוע בו, נוטה לשכנע את עצמו שחבירו לא נפגע, ועל כן אין לו כל חובה להתנצל בפניו. במגמה להילחם בהתחמקות המקובלת שמזמן הספק ציוותה התורה להביא קרבן חמור על ספק חטא.

 

הקרבת קרבנות - אינה נוהגת כיום, אבל העיון בפרשת הקרבנות הוא רלוונטי גם כיום. מסרים חשובים יכולים אנו לשאוב ממנה.

 

 

שבת שלום.

 

 

 

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה