zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה - פרשת מצורע

תמונת מגזין בעין הפרשה - פרשת מצורע פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 19/4/2012
בכתבה זו צפו 1880 גולשים

 

יצא בתאריך כט ניסן התשע"ב, 21/4/12

עוול מוסרי אינו ניתן להסתרה
ד"ר אפרים שהם-שטיינר


ד"ר אפרים שהם-שטיינר מלמד היסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מתמחה בתולדות עם ישראל בימי הביניים גר בירושלים ואב לארבעה.

פרשיות תזריע ומצורע הן שתים מן הפרשיות הקשות והבלתי מפוענחות במקרא כולו. פרשנים רבים יגעו על מנת להבין את משמעותה של מחלת הצרעת ואת טקסי הטהרה הארוכים והמפורטים המתוארים במקרא לאורכן של שתי פרשיות שלמות . העובדה שדיני צרעת למעשה כבר אינם נוהגים כיום בהעדר כהנים מכהנים ומקדש פעיל רק מעצימה את תחושת הזרות כלפי סוגית הצרעת, טומאתה ותהליכי הטהרה המפורטים כל כך המנויים בספר ויקרא.

חז"ל בעיונם בפרשיות ביקשו לשנות את נקודת המבט שלנו על הצרעת ולהראות שהיא רלוונטית תמיד גם בהעדר כהנים מכהנים ומקדש פעיל. בפירושיהם לפסוקי פרשיות אלו קשרו חז"ל בין מחלת הצרעת וסדרה של עוולות מוסריות. בעיניהם היתה הצרעת החצנה של עוול מוסרי או ערכי שמבצעו מבקש להסתירו , הצרעת מנכיחה אותו באופן חיצוני. בגמרא במסכת ערכין (דף טז,עמ' א) מצויה רשימה של שבעה דברים שבגללם באים נגעים על האדם. הגמרא מונה את לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שוא, גילוי עריות, גסות הרוח (המקבילה לגבהות לב ויוהרה) וגזל. ניתן לחלק את הרשימה הזו כמו רשימות רבות אחרות לשתי הקטיגוריות של מצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו אך במבט שני ניתן לראות את כל העבירות המנויות ברישמה (ובכלל זה שבועת השווא) כעבירות בעלות גוון של "בין אדם לחברו". אם נדייק ניתן לומר שכל העבירות המנויות כאן קושרות בין שתי הקטיגוריות. בכל העבירות המנויות כאן נרמסים הן היחסים הבין אישיים והן היחסים בין אדם או אישה לבין קונם.

חז"ל קשרו גם בין הצרעת בה לקו דמויות חשובות במקרא דוגמת מרים עוזיהו מלך יהודה וגיחזי נערו של הנביא אלישע לבין בעיה מוסרית כל שהיא. אפילו את ארבעת המצורעים היושבים פתח שער שומרון הנזכרים בהפטרת הפרשה זיהו חז"ל כגיחזי ושלושת בניו שנתקיימה בהם קללתו של אלישע "וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם" (מלכים ב' ה 27). מבין הדמויות הללו תמוה במיוחד איזכורו של משה כמי שגם הוא לקה בצרעת בשל חטא. המקרא מונה את מרים גיחזי ועוזיהו במפורש כחוטאים (מרים על שדיברה במשה בפרשת האישה הכושית, עוזיהו בטשטוש התחום בין הכהן למלך בהכנסו למקדש להקריב וגיחזי שגבה מנעמן שנתרפא תשלום למרות שאלישע סרב לכך) משה לא נזכר במקרא כחוטא בוודאי לא בסמוך להופעת הצרעת על ידו בתחילת שליחותו בספר שמות. על החטא המפורסם ביותר (הכאת הסלע) נענש משה בכך שלא נכנס לארץ ולא בצרעת. הקשר המקראי בין משה לצרעת נזכר כאמור בעת שמשה מתכונן לשליחותו ומבקש אותות. הצרעת כמו המטה ההופך לנחש וכמו הדם הם מן האותות הניתנים למשה על מנת לחזק את אמון העם בכך שהוא אכן שליחו של הקב"ה. חז"ל העמיקו בפרשה זו וקבעו שהטלת הדופי של משה באמונתם של בני ישראל בדבריו: "והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי" ו"הן בני ישראל לא שמעו אלי" הם חטא, ועליו נענש משה בהופעת הצרעת שנבחרה בשל כך כאחד מן האותות אותם התבקש לבצע.

הצרעת היא, אם כן, עונש על חטאים המשלבים בין עבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו. יתר על כן אף אחד, אפילו לא דמויות המופת במקרא, אינו חף מן החשש שיחטא וילקה על כך בצרעת. זהו הלקח אותו מבקשים חז"ל להטמיע. דומה שחז"ל ביקשו לרמוז לנו שאכן אף אחד אינו חסין מטעות. אפילו משה, אדון הנביאים, גם הוא אינו חסין מחטא גם הוא אנושי וגם הוא עלול לטעות טעות מוסרית ולשלם עליה בכך שילקה בצרעת. הבנה זו של מחלת הצרעת כהחצנה של לקות מוסרית העשויה לדבוק בכל אחד מסבירה גם את הפרשיה התמוהה במיוחד של צרעת הבגד וצרעת הבית. בפרשיה זו מתואר כיצד גם חפצים עלולים ללקות בצרעת. חז"ל על פי דרכם מסבירים כי גם אלו עונשים על עיוותים מוסריים בתחום הרכוש. הבית ילקה בצרעת עם בעליו חטא בגזל. הוצאתם של כל כלי הבית החוצה חושפת לעין כל את שביקש הגזלן להסתיר כל כליו מוצאים מן הבית המצורע ומוצגים בחוץ. כך, מי שביקש לכסות את העוול המוסרי באמצעות החבאתו בחדרי חדרים נאלץ לחושפו בפרהסיה. חז"ל ביקשו להבהיר בכך שלא ניתן לטייח עוולה מוסרית ולא ניתן להסתירה, וגם מי שמבקש להציג כלפי חוץ מצג שווא של "הכל בסדר" עתיד למצוא את עצמו נחשף לעין כל ותרמיתו מתגלה.

דומה שלמרות חלוף הזמן, גישתם של חז"ל נכונה בכל דור. תמיד נמצא את מי שמנסים להתהדר כלפי חוץ בניקיון כפים ולמעשה בסתר הם מחוללים עוולה. פרשיות הצרעת בפרשנות חז"ל מלמדות שהעוול מתגלה בסופו של דבר וגם מצג השווא עתיד לגלות את פרצופו האמיתי.


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה