zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה-פרשת וארא

תמונת מגזין בעין הפרשה-פרשת וארא פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 19/1/2012
בכתבה זו צפו 1512 גולשים

 

יצא בתאריך כו טבת התשע"ב, 21/1/12

ארבע לשונות של גאולה
הרב צבי קוסטינר

 הרב צבי קוסטינר הוא ראש ישיבת "מדברה כעדן" במצפה רמון


בפרשת השבוע שעבר משה שואל את ה' "למה הרעות לעם הזה?" זאת לאחר שמשה משתדל אצל פרעה ומבקש ממנו "שלח את עמי", ואילו פרעה מכביד את עולו על בני ישראל וגזרותיו הופכות לקשות יותר.
תשובתו של ה' למשה היא: "ואתה תראה את אשר אעשה לפרעה". רש"י מסביר במקום שמשמעות התשובה היא: 'ולא תראה את אשר אעשה לשלושים ואחד מלכים' – כלומר – לא תזכה להיכנס לארץ ישראל.
כל זאת למה? התשובה היא שמשה רבנו היה שליח של ה' ולכן היה צריך להאמין שאין רע אצל הקב"ה. שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה. אמנם בתוך התהליך לא תמיד ניתן לראות את התוצאה ושהיא לטובה, אבל זה תפקידו של האדם המאמין – לדעת שכל מה שקורה הוא לטובה.
משה יוצא בשליחות של ה', רואה שהמצב מחריף, גזירותיו של פרעה נהיות קשות יותר – הוא רואה את הרגע הנוכחי ולא את החשבון האלוקי. ולכן הוא לא זוכה להיכנס לארץ ישראל.
בפרשתנו – ה' אומר למשה "ושמי ה' לא נודעתי להם" – הגילוי האמיתי של ה' הוא של עם שלם שעובד את הקב"ה ומופיע את שם ה' בעולם.
עד עכשיו – האבות ויחידים הופיעו את שם ה' בעולם, ואילו עכשיו – עם שלם יעבוד את השם.
הסבל הזה שבני ישראל סבלו – נועד לקצר את התהליך של נוכחותם במצרים. במבט רגעי, הסבל הזה נראה רע אבל בחשבון האלוקי, בסופו הוא חיובי.
בישעיהו כתוב: "אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני". הגמרא מביאה משל כדי לבאר פסוק זה על שני בני אדם שעמדו להפליג בספינה לרגל עסקיהם: לאחד מהם היה קוץ ברגל כך שהפסיד את ההפלגה ואילו השני הפליג באוניה. כשהתברר לו שהפסיד את ההפלגה התחיל מחרף ומגדף. לאחר מספר ימים התברר שהאוניה טבעה. על כך אמר האדם שהפסיד את האוניה וניצל מטביעה – "אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני". בחשבון רגעי – אנפת בי. בחשבון ארוך –ישוב אפך ותנחמני.
בגאולת מצרים התוכנית האלוקית היא: והוצאתי, והצלתי וגאלתי ולקחתי. – ארבע לשונות של גאולה.
ישנה עוד לשון של גאולה: "והבאתי אתכם אל הארץ" – זוהי המטרה הסופית, הגעה לארץ ישראל, עם ישראל היושב בארצו.
שואל אור החיים הקדוש – הרי לשון גאולה זו לא התקיים בימי דור המדבר. ה' לא הביא אותם לארץ ישראל. כיצד אם כן יש לראות את הלשון הנוספת של 'והבאתי'? אלא שכבר לאחר תיאור ארבע הלשונות של הגאולה מופיע הפסוק: "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם". לאחר ארבעת הלשונות הללו כבר יש ידיעה, אנושית, ורק אח"כ כתוב: "והבאתי אתכם אל הארץ" כלומר זה כבר תלוי בידיעת ה'. ההבאה לארץ מותנית בידיעה.
כיוון שעם ישראל חטא בחטא המרגלים – לא זכה להיכנס לארץ ישראל. ואילו הדור שידע את ה' – זכה להיכנס לארץ ישראל. לכן בהמשך כתוב: " ונתתי אותה לכם מורשה אני ה'"
שני דברים נקראו מורשה: ארץ ישראל ותורה. אחד תלוי בשני. אם יש תורה בעם ישראל, נזכה לבניינה של ארץ ישראל.

 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה