zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה - פרשת שמות

תמונת מגזין בעין הפרשה - פרשת שמות פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 12/1/2012
בכתבה זו צפו 1083 גולשים

 

יצא בתאריך יט טבת התשע"ב, 14/1/12

להודיע חיבתן
הרב ד"ר אריאל פיקאר


הרב ד"ר אריאל פיקאר הוא המנהל החינוכי של "תכנית בארי" במכון שלום הרטמן וחוקר בתחום הפילוסופיה של ההלכה.

שמות השבטים, ראובן שמעון לוי ויהודה... נמנים בסוף ספר בראשית בתיאור ירידת משפחת יעקב למצרים. והנה שוב בתחילת ספר שמות הם מופיעים שוב ואף מעניקים לפרשה ולחומש כולו את הכינוי "שמות". הרמב"ן מסביר חזרה זו כצורך ספרותי "טעם ואלה שמות - כי הכתוב ירצה למנות ענין הגלות מעת רדתם למצרים, כי אז גלו בראש גולים... ולפיכך יחזור אל תחילת העניין שהוא מפסוק וכל זרעו הביא אתו מצרימה (בראשית מו ז), ושם כתוב אחריו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו', ואותו הפסוק בעצמו הוא שהחזיר בכאן, כי אף על פי שהם שני ספרים, הספור מחובר בדברים באים זה אחר זה..." כלומר, בפתיחת הספר החדש, ספר שמות צריך לחזור ולהזכיר כיצד החל הסיפור הגדול של יציאת מצרים ולכן חוזרת התורה לסיפור ירידת משפחת יעקב למצרים.

רש"י מפרש את החזרה על שמות בני ישראל כך:
ואלה שמות בני ישראל - אף על פי שמנאן בחייהן בשמותן, חזר ומנאן אחר מיתתן, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר (ישעיהו מ כו) המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא.

מהי משמעות דבריו של רש"י?
הפסוקים הראשונים בספר שמות הם פסוקי המעבר ממשפחה לעם. ספר בראשית הוא סיפורה של משפחה, וספר שמות הוא סיפור העם היוצא ממצרים. המעבר מקבוצה משפחתית קטנה ואינטימית לעם גדול צופן בתוכו קשיים, קיים חשש שהפרט ימחק בתוך הקבוצה הגדולה. ספר שמות פותח בשמותם של אותם יחידים – ראובן, שמעון... כדי להזכיר לנו שהעם שלנו מורכב מאנשים שונים ומיוחדים שכל אחד מהם זכאי לכבוד וליחס שווה בגלל אישיותו ולא רק בגלל שייכותו לעם ישראל. זוהי המשמעות של דברי רש"י: "להודיע חבתם שנמשלו ככוכבים שמוציאן במספר ומכניסן במספר". כל אחד מישראל הוא כוכב בפני עצמו, את כל אחד צריך 'לספור' בפני עצמו.

עוצמתה של חברה, של אומה, של מדינה נמדדת דווקא ביחס שהיא מעניקה ליחיד, לחריג, לשונה. כוחה של קבוצה טמון במאמץ הגדול לטפח כל אחד ואחת מחבריה. במעבר מספר בראשית לספר שמות אנו שבים ונזכרים בשמות הפרטיים המרכיבים את הכלל, את עם ישראל.


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה