zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה פרשת - ויגש

תמונת מגזין בעין הפרשה פרשת - ויגש פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 29/12/2011
בכתבה זו צפו 1173 גולשים

 

יצא בתאריך ה טבת התשע"ב, 31/12/11

βία אדוני
פרופ' זאב הרוי


פרופ' זאב הרוי מלמד זה 35 שנה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא ורעייתו נורית גרים בשכונת רמות בירושלים, הורים לנעה, דובי, ואילון, וסבים לעדו ואורן.

הפרשה פותחת בנאומו הגדול של יהודה. ראוי לכל הדיפלומטים שלנו שילמדו אותו היטב. הוא מדגים את הסוד לדיפלומטיה טובה: לומר דברים תקיפים בלשון מנומסת.

לאחר שנמצא גביע-הכסף באמתחתו של בנימין, השליט המצרי פסק: "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם" (בראשית מד:יז). מטרתו של יהודה עתה היא להשיג את שחרורו של בנימין.

יהודה ניגש אל השליט המצרי ופותח את נאומו בביטוי "בי אדוני" (בראשית מד:יח). מהי משמעותו של ביטוי זה? מהו " בי אדוני "? ראינו את הביטוי בשבוע שעבר, בפרשת מקץ, בדברי האחים אל האיש אשר על בית יוסף: "בי אדוני, ירוד ירדנו בתחילה לשבור אוכל" (שם, מג:כ). משה רבנו משתמש בו פעמיים כשהוא מתחנן לפני הקב"ה: "'בי אדוני, לא איש דברים אנכי...כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" (שמות ד:י); "בי אדוני, שלח נא ביד תשלח" (שם, פסוק יג). אהרן הכהן משתמש בו כשהוא מתחנן לפני משה למען אחותם מרים: "בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו" (במדבר יב:יא). הביטוי מופיע גם שבע פעמים בנ"ך (יהושע ז:ח; שופטים ו:יג וטו; שם, יג:ח; שמואל א א:כו; מלכים א ג:יז וכו).

מהו אפוא משמעותו של הביטוי "בי אדוני"? אונקלוס מתרגם: "בבעו רבוני" (בראשית מד:יח), כלומר "בבקשה אדוני" או "במטותא ממך אדוני". כיוצ"ב מפרש רש"י: "לשון בעיא ותחנונים" (שם, מג:כ). לפי זה, יהודה פתח את נאומו בלשון רכה, לשון בקשה, לשון תחנונים. זהו ללא ספק הפשט.

ברם, במדרש בראשית רבה צג:ו, אנו מוצאים פירוש אחר לגמרי. את הביטוי "בי אדוני" דרשו שם חכמים: " ביא (βία =) את עביד לנו, אדוני ! " !" ביוונית המילה "ביא" משמעה: עוול, אלימות, א-צדק. לפי המדרש, "בי אדוני" פירושו: אתה אדוני עושה לנו עוול, אתה נוהג בנו באלימות, באי-צדק! במדרש זה, המנוסח בשלוש שפות (עברית, ארמית, יוונית), חז"ל מבהירים: ברובד הגלוי לעין יהודה אמנם דיבר רכות, אבל ברובד העמוק הוא דיבר קשות. הוא האשים את השליט: אתה אחראי, אתה אשם !

וכך מפרש רש"י את דברי יהודה, "ואל יחר אפך" (בראשית מד:יח): "מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות". וכן רש"י מסביר את דברי יהודה, "כי כמוך כפרעה" (שם): "מה פרעה גוזר ואינו מקיים מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין [כלומר, שמירה, הגנה] שאמרת לשום עינך עליו?" (השוו שם, פסוק כא). וכן רש"י מפרש את דברי יהודה, "אדוני שאל את עבדיו לאמור היש לכם אב או אח" (שם, פסוק יט): "מתחילה בעלילה באת עלינו! למה היה לך לשאול כל אלה? בתך היינו מבקשים? או אחותנו אתה מבקש?" למה שאלת כל-כך הרבה שאלות אישיות? אדוני, אתה באת עלינו בעלילה! בעקבות המדרש, רש"י מבין כי יהודה מתחנן לפני השליט המצרי רק לפי פשוטם של דברים, אבל לאמתו של דבר הוא מדבר אליו קשות. הלשון מנומסת, המסר תקיף.

זאת ועוד. השליט המצרי, יוסף בן יעקב, בוודאי התכוון להכאיב לאחים כשאמר להם, "ואתם עלו לשלום אל אביכם". הוא ידע כי ללא בנימין האחים לא יוכלו לעלות "לשלום" אל יעקב אביהם. הוא בוודאי חשב ששימושו במילה "אב" כאן ישבור את האחים. אולם יהודה לא נשבר. בחכמה רבה הוא נאחז באותה המילה "אב" והחזיר אותה כלפי השליט. הוא משתמש בה 14 פעמים בנאומו: "אדוני שאל...היש לכם אב או אח... ונאמר...יש לנו אב זקן וילד זקונים...ואביו אהבו... ונאמר...לא יוכל הנער לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת... ויהי כי עלינו אל עבדך אבי... ויאמר אבינו... ויאמר עבדךאבי... ועתה בבואי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו... והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה... כי עבדך ערב את הנער מעםאבי...וחטאתי לאבי כל הימים... כי איך אעלה אל אבי...פן אראה ברע אשר ימצא את אבי?" יהודה אינו רק מאשים את יוסף שהוא "בא עליהם בעלילה" ועשה להם עוול, אלא הוא מאשים אותו שהוא אחראי לכך שאביהם ימות ביגון. בנאומו המנומס, יהודה האשים את השליט באלימות ואי-צדק ("ביא") כלפי כל המשפחה – ובעיקר כלפי האב הזקן יעקב. האשמה זו פגעה ביוסף. יהודה לא נשבר אבל יוסף נשבר, "ולא יכול יוסף להתאפק...ויתן את קולו בבכי" (בראשית מה:א-ב)".

נדמה שהדיפלומטים שלנו יותר מדי אומרים דברים מהוססים ואוויליים בלשון קשה ותוקפנית. דיפלומטיה טובה היא ההפך מכך. שילמדו הדיפלומטים שלנו מנאומו החכם של יהודה.


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה