zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: פרשת השבוע: "במדבר"

תמונה קטנה פרשת השבוע: "במדבר" פורסם על ידי עדת הצופים
בתאריך 20/5/2004
בכתבה זו צפו 4380 גולשים

פרק א' בספר "במדבר" פותח בתאריך בו הקב"ה ציווה את משה ואהרון למנות את העם.
"באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים" (במדבר א', א').
מאוחר יותר בספר, בפרק ז', מסופר על "יום כלות משה להקים את המשכן" (במדבר ז', א'), שכידוע לנו מספר שמות היה בתאריך " ביום החודש הראשון באחד לחודש" (בשנה השנית) (שמות מ', א'). שני הפסוקים אינם מסתדרים זה עם זה, החודש הראשון (פרק ז') אמור להיות לפני החודש השני ( פרק א') יש כאן אי סדר כרונולוגי. על דוגמאות כאלה אמרו המפרשים "אין מוקדם ומאוחר בתורה".
על זה יש לשאול- האמנם? האם ספר התורה באמת לא מסודר? מה הכוונה "אין מוקדם ומאוחר בתורה"- האם משה נכנס לאוהל והדפים התבלגנו?!
וכאן יש להסביר שלמרות שהתורה אינה כתובה תמיד על פי סדר כרונולוגי, אין זה הוכחה לעניין שהתורה אינה כתובה על פי סדר כלשהו! אלא, לפעמים ישנו סדר אחר שגובר על הסדר הכרונולוגי. התורה אינה ספר היסטורי אלא ספר תאולוגי/ חינוכי/ מוסרי, ולעיתים חשוב לתורה יותר המסר משחשוב לה סדר הזמנים.
כעת, שעמדנו על הבעיה עלינו למצוא תשובה- מהו הסדר שנבחר ומועדף פה על פני סדר הזמנים הכרונולוגי? ומה התורה ניסתה ללמד אותנו בסידור זה?
שני הספרים העיקריים שמתארים את מסעות בנ"י במדבר הם שמות ובמדבר. ספר שמות מתאר את יציאת מצריים ואת השנה הראשונה של בנ"י במדבר. שנה שהייתה רצופת ניסים יוצאי דופן ושיאים רוחניים אדירים ( יציאת מצריים, קבלת התורה) לעומת זאת, ספר במדבר מתאר את שאר 39 השנים שבנ"י היו במדבר, שנים שהיו יותר קשורים לשגרת חיים ועסקו יותר בכניסה לארץ.
בנ"י הלכו לקראת מסע במדבר וכניסה לארץ ישראל וכורח המציאות דרש מהם סדר וצבא במסעם. בעקבות כך, ספר "במדבר" פותח דווקא בארגון המחנה לקראת המסע וכיבוש הארץ.
בפרקים א'- ב' בספר "במדבר" משה ואהרון ספרו את העם, מינו נשיאים לכל שבט, קבעו סדר חניה והחליטו על שבטים אחראיים. כל זה היה אמור להכין את העם לקראת מסעם.
מצורת הסידור של המחנה שפותחת את ספר "במדבר", ניתן ללמוד רעיון מוסרי עמוק.
המשכן נמצא במרכז המחנה ומסביבו חנו בנ"י . המשכן מסמל את השלום, התורה והקדושה. בנוסף, המשכן הוא עדות לכך שהקב"ה שוכן בתוך כל אדם ואדם. צורת המחנה באה להזכיר לאדם שהצבא הוא כורח המציאות ושהוא, הצבא, אינו אידיאל!. הם בונים צבא כדי להגן על עצמם וכדי לשרוד ולא כדי להרוס ולהשמיד עמים אחרים. האידיאל נמצא במרכז המחנה ובה התורה "שכל נתיבותיה שלום".
וכך בנ"י מתחילים את המסע שלהם, בסדר וארגון מופתי, תוך תזכורת תמידית של הערכים שלהם ותוך הבנה שהם עם ששואף לשלום ושלווה.
מאוד חשוב שחברה תהיה בנויה מסדר חברתי בריא וחלוקת תפקידים טובה בכדי לבצע משימות אותם היא שמה לעצמה כמטרה. על האדם לזכור תמיד שסדר חברתי הוא אמצעי להשגת האידיאל ולא האידיאל עצמו. אחרת הוא יוביל את עצמו ואת הסובבים אותו לשחיתות והרס עצומים. עלינו לדעת להשתמש באמצעי כראוי בכדי להשיג את המטרה.

פרסם כתבה »