zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה -פרשת תולדות

תמונת מגזין בעין הפרשה -פרשת תולדות פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 24/11/2011
בכתבה זו צפו 1751 גולשים

 

יצא בתאריך "ט חשוון התשע"ב, 26/11/11

ויעתר יצחק נכח שרה אשתו
הרב עוזיאל אליהו


הרב עוזיאל אליהו, נשוי לאורלי (יועצת חינוכית באולפנת מירון) אב לשמונה וסב לנכד, בוגר שבט משואות ירושלים, גר בישוב מורשת בהרי הגליל משמש כרב המועצה האיזורית משגב.

יצחק אבינו מתפלל על רבקה כי עקרה היא, והיא - גם היא מתפללת עליו כי עקר הוא, כך אומר התלמוד במסכת יבמות (דף סד עמוד א). התפילה הזו נבעה מלב אוהב, שהרי שניהם כגוף אחד הם "מעורבבים" אחד עם השני. עצם הערבוב שלהם אחד עם השני יכול היה ליצור מציאות של אהבה ומתוך כך יכולת להתפלל אחד על השני.

'תערבב אותי יחד איתך'

שלושה פירושים נאמרו על המימרה "כל ישראל ערבים זה לזה":

 1. עם ישראל מעורבבים אחד עם השני (ערבים זה בזה)
 2. עם ישראל ערבים אחד לשני (כמו ערבות בנקאית..)
 3. עם ישראל ערבים אחד לשני (מלשון ערב לחיך כמו תבשיל טעים...)

  לפי הפירוש הראשון - כל עם ישראל מעורבבים, ונמצא שלמרות ההבדל שיש בין אדם לאדם, בכל זאת הערבוב והחיים ביחד מדגישים את היחודייות של כל פרט והאפשרות ליצור מתוך החיבור. בדיוק כפי שבתבשיל טעים יש מקום גם למלח וגם לפלפל וגם לבהרט וגם לפפריקה וגם מלח לימון וגם לציפורן וגם להל וגם לזנגביל וגם... וגם... וכו' והערבוב של הכל ביחד הוא שיוצר תבשיל טעים ביותר. בדומה, הערבוב שלנו יחד: דתיים, חילוניים, מסורתיים, דתלשיים, חזבשיים, חבקוקיים, ועוד ועוד הגדרות שונות ומשונות (שכמובן אינן כתובות בתורה אלא אנחנו המצאנו אותם....) מטרתן להגדיר ייחודיות, הוא שיוצר את עם ישראל – חי.

  לפי הפירוש השני - יש משמעות לנשיאה בנטל של עול המצוות – אם האחד אינו מסוגל לקיים מצווה מסוימת, הרי שהשני יכול לקיימה במקומו, וכך יוצא שכל עם ישראל בכל רגע נתון מקיים את כל המצוות כולן – אלו שבין אדם לחברו ושבין אדם למקום.

  לפי הפירוש השלישי - אהבת ישראל היא כ"כ מתוקה עד שתלמידו של האר"י הקדוש קבע שכל יהודי לפני שהוא מתפלל בבוקר חייב לקבל על עצמו מצוות אהבת ישראל ולומר "הריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי" וכל כתב בספר שער הכוונות- דרושי ברכת השחר

  בהקדמה לשער הכוונות של האר"י הקדוש הביא ר' חיים ויטאל את ההוראה המרגשת: "קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקידה ואילך צריך שיקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך ויכוין לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאלו הוא אבר אחד מן החברים שלו ובפרט אם יש להאדם ידיעה והשגה לדעת ולהכיר לחברו בבחינת הנשמה ואם יש איזה חבר מהם בצרה צריכים כולם לשתף עצמם בצערו או מחמת חולי או מחמת בנים ח"ו ויתפללו עליו וכן בכל תפילותיו וצרכיו ודבריו ישתף את חברו עמו ומאד הזהירני מורי ז"ל [=האר"י] בענין אהבת החברים שלנו של חברתנו."

  יצחק מתערבב עם רבקה

  מפרשת השבוע, פרשת תולדות, אנו למדים שכאשר אוהבים, יכול האחד להרגיש את המצוקה של השני ולהבין שהמצוקה של האחר היא כביכול בעצם מצוקה של הקב"ה!!! זאת מכיוון שהקב"ה הרי נמצא בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, ואם ישנו יהודי השרוי בצער, ממילא גם הקב"ה כביכול שרוי באותו צער. כאשר אדם מתפלל עבור חבריו ממילא הוא מתפלל על תיקון החיסרון הרוחני הקיים בעולם. כאשר יתוקן החיסרון הזה, הרי גם הצרה והצער המסוימים של החבר יתוקנו.
  כך כתב גם הרבי מאפטא (הרב אברהם יהושע השל, תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק)

  "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו גו'. הנה ידוע כשיבוא לאדם איזה צרה או יסורין ח"ו, אז ישכיל ויבין בדעתו שבודאי יש צער גדול להשכינה הקדושה כביכול. כי "בכל צרתם לו צר" (ישעיה סג, ט) כביכול. לכן כשהאדם ישר -נותן אל לבו להתפלל לה' יתברך על איזה דבר צריך להיות עיקר כוונתו ורצונו בתפלתו עבור שיתמלא החסרון שיש בהשכינה מזה כביכול. על דרך 'קלני מראשי כו' (חגיגה טו:= "בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת קלני מראשי קלני מזרועי"), וכשיתוקן שם הפגם והחסרון אז ממילא יתוקן חסרונו וינטל מצרתו. וכן עשה יצחק אבינו ע"ה שהיה כל מגמתו ורצונו וכוונתו רק למלאות החסרון בהשכינה הקדושה כביכול. וזהו "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו". היינו עבור השכינה שהיא 'לנכח אשתו'. כי עקרה היא - דייקא. ואז ממילא נפקדה ג"כ רבקה אשתו. "

  כשיצחק מתפלל על רבקה הוא מתפלל בעצם שיתוקן החיסרון הרוחני הקיים בשכינה כביכול, וממילא כאשר יתוקן זה - יסתדר הכל לטובה. -- ותפילה זו יכולה לבוא רק מלב אוהב !!

  'בואו ונתערבב'

  קריאה משמעותית בהקשר זה מובאת בספר ליקוטי תורה של האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד, המכונה האדמו"ר הזקן: "וכל ישראל אחד מעורב בחבירו מה שחסר לזה נמצא בחבירו, וכשיצטרפו כולם כאחד הם קומה שלימה כידוע. ולכן כאשר יתפרד אחד מחבירו באיזו פירוד שמנתקת לבבו ורצונו ממנו מאחד הדברים והעניינים והמידות שלו או משכלו ועבודתו במילי דשמיא [=בענייני שמיים, כלומר] בתורה ובתפלה – וכאשר כן בלבבו אז הוא מחסר במזימות לבו אבר אחד."

  כל ישראל משלימים זה את זה ורק ביחד הם יוצרים 'קומה שלימה' כלומר גוף שלם שיש בו כל האברים הנחוצים. כאשר אנשים נפרדים אחד מהשני, באיזה ניתוק בין הלבבות והרצונות, הניתוק פוגם במידות ובתורה ותפילה ובכך, על ידי המחשבות הרעות בעצם גורמים לחסרון באיבר מאבריו של הגוף השלם. נדמה לי, שהיכולת להתערבב זה בזה טמונה ביכולת שלנו להבין שעם ישראל הוא יחידה אורגנית אחת, בדיוק כמו גוף האדם שבו לכל אבר יש תפקיד מסוים וחיוני. הלוואי ונדע לתת מקום של כבוד לכל אבר מאברי הגוף כמו גם לכל יהודי ויהודי מעם ישראל.

  אחי ורעי עדת הצופים חזקו ואמצו !!!


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה