zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה -נצבים-וילך

תמונת מגזין בעין הפרשה -נצבים-וילך פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 21/9/2011
בכתבה זו צפו 1508 גולשים
נכתב במקור על-ידי הרב דולי בסוק

 

יצא בתאריך כ"ד אלול התשע"א, 23/9/11
 

ושבת עד ה' ... ושב וקבצך
הרב דעואל בסוק

הרב דעואל בסוק, תושב עיר דוד, שימש כמחנך וכראש החטיבה העליונה בבית-ספר הימלפרב
וכיום עומד בראש אולפנת צביה ירושלים.

בפרשת ניצבים מופיעה מילה אחת שמונה פעמים בהטיות שונות ובמשמעויות שונות. מילה זו היא מילה מנחה להבנת כל הפרשה.

בחזרה זו על המילה המנחה אנו יכולים לראות דיאלוג בין הקב"ה ובין עם ישראל. הדיאלוג מתחיל בנו, בעם ישראל:

"והשבות אל לבבך ושבת עד ה'" – כאן יש תשומת לב של עם ישראל ותשובה ראשונית.

התגובה של הקב"ה היא: "ושב ה' אלוהיך את שבותך ושב וקיבצך" – כלומר קיבוץ גלויות.

תגובת העם לאחר קיבוץ הגלויות היא שלב נוסף של תשובה: "ואתה תשוב ושמעת בקול ה'" – תשובה מתקדמת שיש בה שמיעה בקול ה'.

תגובת הקב"ה היא שמחה וברכה מיוחדת שניתנת לעם ישראל בתגובה למעשיו: "ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך"

לסיום מגיעה תשובה עליונה של עם ישראל, המגיעה אל הקב"ה עצמו: "כי תשוב אל ה' אלוקיך".

בתהליך זה אנו רואים שהתשובה של עם ישראל הכרחית בכל אחת מהדרגות שונות - היא שמתחילה את התהליך, היא נמצאת במרכזו והיא עומדת גם בסיומו. הקב"ה מגיב לתשובתנו בהתאם לרמה שלה - בקיבוץ גלויות, בברכה חקלאית, ובשמחה.

בהתייחס לפסוקים אלו ולדיאלוג זה מציין הרב קוק באורות התשובה:

"הארת תשובה ישנה בישראל התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל
ארצה אל מהותה... באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא
בבירור גמור בבטויה של תורה "ושבת עד ה' אלוהיך" – "כי תשוב אל ה'
אלוהיך..."

לפי הרב קוק התחלת התהליך של הדיאלוג עם הקב"ה הוא המימוש של הציונות העם מגדיר עצמו כנפרד ואינו רוצה להתבולל (מתאים לציונות ההרצליאנית).

כעם נפרד הוא חותר לארצו המיוחדת ולביסוס חיים עצמאים בה. זוהי "התשובה" הראשונית המניעה את התהליך. בסופו של התהליך אנו מגיעים לתשובה העליונה – אל ה'. היום – אם בקולו תשמעו .

בדרך קצת שונה רואה את הפסוקים רבי עקיבא כפי שמובאים דבריו בזהר:
"ר' אליעזר אומר כל הגלויות שגלתה כנסת ישראל נתן לה הקב"ה זמן וקץ
ונתעוררה תמיד בתשובה, וגלות אחרון אין לו קץ וזמן - אלא הכל תלוי
בתשובה שנאמר "ושבת עד ה' אלוהיך ושמעת בקולו" וכתוב "ואם יהיה
נידחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלוהיך ומשם יקחך"

עמדתו של ר' אליעזר נובעת מניתוח הפסוקים בפרשה כפשוטן - הכל מתחיל בתשובה של עם ישראל.
אמר לו ר' עקיבא (תרגום): אם כן היאך יהיה זה שיתעוררו כולם כאחד
בתשובה? מי שיהיה בסוף השמים ומי שיהיה בסוף הארץ איך יתחברו כאחד
לעשות תשובה?

ר' עקיבא רואה בתשובה ענין לאומי ולא אישי ושואל כיצד ניתן לעשות תשובה כל עוד עם ישראל מפוזר ומפורד כלומר לפי ר' עקיבא אחדות לאומית והתחושה שאנחנו "אנחנו" קודמת לכל דבר.
בימים אלו של מתחים ומחלוקות כדאי לזכור את דברי עקיבא. קודמת להכל היא התחושה שלנו ביחד כעם שיש לו עבר הווה ועתיד משותפים רק על גביה ניתן לבנות את הקומה העליונה יותר התשובה...

 

 


 
 

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה