zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: פרשת השבוע: פרשת יתרו

תמונה קטנה פרשת השבוע: פרשת יתרו פורסם על ידי עדת הצופים
בתאריך 2/11/2004
בכתבה זו צפו 4336 גולשים

בתחילת פרשתנו מסופר על הגעתו של יתרו למחנה עם ישראל. יתרו, חותן משה, מגיע למדבר יחד עם אשתו ובניו של משה לאחר ששמע על הניסים שהקב"ה עשה לעם ישראל.

אחרי שמשה עושה לו קבלת פנים ראויה, ויתרו מקריב קורבנות ומברך את ה', יתרו רואה שמשה יושב ודן את העם כל היום מהבוקר עד הערב. משה עונה על שאלות, מוצא פתרונות ופוסק דינים, כמו שכתוב:  "ויעמוד העם על משה מן הבוקר ועד הערב" (שמות י"ח, י"ג). כשיתרו רואה את זה הוא מגיב בתמיהה: מנהיג אחד יושב ודן עם שלם כל היו, איך זה אפשרי?! לא יכול להיות שעם שלם נשען על אדם אחד, גם האדם וגם העם יקרסו.

יתרו מציע פתרון: במקום שמשה ידון בכל עניין קטן צריך לבנות מערכת משפט היררכית שבה יש בית משפט קטן לעניינים פשוטים, בית משפט מעליו לעניינים יותר מסובכים וכך הלאה עד שרק השאלות המסובכות והחמורות ביותר יגיעו למשה הנביא והמנהיג. שאלות שרק אדם במעמדו יכול ומסוגל לענות עליהן.

יתרו מבין שזה בלתי אפשרי שיהיה רק מקור אחד שפותר את כל בעיות העם, חייבת להיות חלוקת תפקידים שתוריד את העול מיחידים, שתאפשר ליותר שאלות להישאל בכל רגע נתון, והכי חשוב שתאפשר לעוד אנשים להיות מעורבים בתורה ובמערכת החוקים. כלומר, שדברי התורה לא רק יונחתו מלמעלה ע"י מנהיג קדוש אלא יהיו חלק נורמלי אופרטיבי של העם כעם.

ואכן, רק אחרי שהעם מאורגן בצורה כזו הוא מסוגל לקבל עוד חוקים. לפי סדר הפסוקים מיד לאחר הצעה זו של יתרו מתקיים מעמד הר סיני וקבלת התורה. כעת, שהמערכת המשפטית של העם בנויה לקבל יותר שאלות ולענות ביעילות אפשר לקבל יותר חוקים ולבנות חיים עצמאיים כעם תורה.

יתרו כאדם שנמצא מחוץ לעם, מעביר ביקורת בונה כדי לעזור לשפר את מצבם של העם. כשנמצאים בתוך המערכת לפעמים קשה לעמוד ולאתר בצורה טובה ומציאותית את הבעיות והקשיים שיש בתוך המערכת. קשה לתת ביקרות טובה ומדויקת כשנמצאים בפנים, במקום סובייקטיבי. יש צורך בעין אובייקטיבית שיכולה לראות את התמונה הגדולה ולהבין מנקודת ראות זו מה הקבוצה צריכה.

ישנם מקומות נוספים בהם יתרו מוצג כאדם שרואה את התמונה בפרספקטיבה רחבה. בספר במדבר פרק י' פס' ל"א כתוב שמשה אומר ליתרו: "אל נא תעזוב אותנו כי על כן ידעתי חנותנו והיית לנו לעיניים". אחת התכונות החשובות של יתרו היא שהוא מסוגל להיות עיניים של העם. הוא רואה בבהירות ומסוגל להסתכל על התמונה הגדולה וע"י כך להגיע להחלטות שקולות שמקדמות עם שלם.

 ליאורה.


בטח יצא לכם להגיד פעם (או לשמוע מישהו אומר) "רק אני יכול להבין מה הכי טוב בשביל החניכים שלי" !

אתם יכולים להעלות על דעתכם (ולספר לנו) מצבים שבהם דווקא מי שלא מעורב במצב, מסוגל לאבחן את הבעיה ולתת את הפיתרון הטוב ביותר ?

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה