zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » אתר מרכז ההדרכה התנועתי » כתבה: משפטים שהרצל אמר

תמונה קטנה משפטים שהרצל אמר פורסם על ידי "צופים ברשת"
בתאריך 3/5/2011
בכתבה זו צפו 4464 גולשים

·         עלינו לתפוס את ארצנו במלוא יופיה הטבעי ולפתח אותה בהתאם (אלטנוילנד).
·         המפעל שלנו הצליח אך ורק משום שעמד תמיד בחזית הטכנולוגית של התקופה המודרנית (אלטנוילנד).·         איננו מפלים בין אדם לאדם. איננו שואלים מהי דתו של אדם ובן איזה גזע הוא. עליו להיות אדם, ובכך אנו אומרים די (אלטנוילנד).
·         אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו (אלטנוילנד).
·         צוואתי לעם ישראל: כוננו את מדינתכם בצורה כזו, שהגר יחוש עצמו בטוב בקרבכם (אלטנוילנד).
·         בציונות כפי שאני מבין אותה, כלולה לא רק השאיפה לכברת ארץ מובטחת כחוק בשביל עמנו האומלל, אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית (מדינת היהודים).
·         בארץ העתיקה הננו מבקשים שתפרח מחדש הרוח העברית (נאום הפתיחה בקונגרס השני).
·         בחירותנו ייקרא דרור לכל העולם, בעושרנו יתעשרו ובגדולתנו יגדלו גם המה (מדינת היהודים).
·         אין לנו תעודה אחרת מזו שישנה לכל האומות: לעבוד עימהן יחד, לטובת קידומה התרבותי הכללי של האנושות (מדינת היהודים).
·         בו ביום, שתשוב המחרשה לידו המתחזקת של האיכר היהודי, תיפתר שאלת היהודים (נאום החתימה בקונגרס הראשון).
·         אל תבטחו בעזרת זרים, אל תבטחו גם בנדיבים. עם הרוצה לזקוף את קומתו צריך לשים את כל מבטחו בעצמו בלבד ("עניין היהודים" - יומן).
·         כל מעשי בני האדם – ראשיתם חלום! (אלטנוילנד).
·         על מנהיג היהודים להיות בעל מוסר ומידות טובות במלוא מובן המילה (מדינת היהודים).
·         תורת משפטינו תוכל להיות למופת, מלאת משפט וצדק, כאשר תדרושנה שאלות החברה בימינו (מדינת היהודים).
·         ...נתאמץ תמיד לעשות אך טוב וחסד, וארצנו החדשה תהיה לאות ולמופת לרבים (מדינת היהודים).
·         על מדינת היהודים להיווָסד על פי חוקי הנימוס ודרך הארץ (מדינת היהודים).
·         אנחנו נתאמץ להרבות את אֹשרם המוסרי של כל בנינו, כזקן כנער, איש ואיש לפי מצבו בחיים, על ידי העבודה, וכֹח עַמֵנוּ ישוב לאיתנו בארצו החדשה (מדינת היהודים).
·         האדמה העתיקה תחדש שם נעוריה תחת הידיים החרוצות. עוד תצמיח פרחים, עוד תישא פרי-תבואה. ואולי יבוא יום, יום יפה ובהיר, והִצְמִיחָה גם אושר וכבוד ליהודים (נאום באגודת המכבים, לונדון, 1896).

פרסם כתבה »