zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » הנהגת צפון » כתבה: מדריך העניבות

תמונת מגזין מדריך העניבות פורסם על ידי לילך
בתאריך 24/4/2011
בכתבה זו צפו 3744 גולשים

עניבות חניכים:

חניך ד

עניבת ה' חניך ה

עניבת ו'חניך ו

עניבת ז'חניך ז

עניבת ח'חניך ח

עניבת ט'חניך ט

 

עניבות שכב"ג:

עניבת פעילפעיל/וועדה

עניבת שישיסטמדריך

עניבת שביעיסטמדריך שנה שנייה

עניבת ראש גדודראש גדוד

עניבת ראש פעיליםראש ועדה/ראש פעילים

עניבת מחסנאימחסנאי

עניבת ראש מחסןראש מחסן

עניבת מדריך ט'מדריך ט'

מרכז צעיר

עניבות בוגרים:

עניבת צופה בוגרבוגר תנועה

עניבת מרכז בוגרמרכז בוגר

עניבת ראש שבטראש שבט

עניבת מרכז הנהגהמרכז הנהגה

עניבת בוגר תג היערבוגר תג יער

 עניבת בוגר תג הצופיות

עניבת חניך מצטייןחניך מצטיין

סיפור העניבות:

 

פעם הייתה הארץ כולה מדבר צהוב ד
עד שהנחל הופיע ה  
והנחל התרחב ומילא את כל הארץ ו
עד ששמש כתובה זרחה וייבשה את כל הארץ ז
וצמחו פרחים ושדות ירוקים ח  
השדות מלאו את כל הארץ ירוק ט
אז בני האדם בנו כבישים שחורים, בתים לבנים עם גגות אדומים ש כ ב" ג
לבסוף בני האדם למדו לשלב בין הטבע הירוק לבניינים בו גר ים

 

חזרה לתפריט


 

פרסם כתבה »