zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: שבת בוגרים-"שמיני"

תמונת מגזין שבת בוגרים-"שמיני" פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 24/3/2011
בכתבה זו צפו 973 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 
 

יצא בתאריך כ' אדר ב', תשע"א, 26/3/11

על הספונטניות
גד ספקטור


גד ספקטור הוא בוגר גדוד תדהר בשבט אלעד, ובעבר מרכז דרך המשך בעדה. חי בקיבוץ מעלה גלבוע, נשוי ואב ל-2 ועוסק בחינוך.

"ויקחו בני אהרן נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא צוה אתם"
(ויקרא י', א')

פסוק זה מעורר שאלות לגבי היחס שלנו לספונטניות. גם מבחינה חברתית וגם מבחינה דתית, אנחנו מעריכים את התכונה הזו ומחנכים אליה. אנחנו מעודדים ומטיפים לספונטניות עם אמירות כמו: "תהיה מי שאתה", "לך עם הרגשות שלך", "אל תהיה מקובע". אנחנו רוצים להתחבר לתפילה, לעבוד את ה' מבפנים מתוך אותנטיות, כל יום מחדש. אולם לתומנו, מקריאה בפסוקים עולה שזה בדיוק מה שנדב ואביהו עשו: הם הלכו עם הרגשות שלהם ונתנו ביטוי להתלהבות ולרגש אותנטי של שמחה מחנוכת המקדש.

אולי זוהי הסיבה שיש לנו צורך להדביק לנדב ואביהו חטא שיצדיק את העונש, כפי שעושים רבים מהפרשנים (הם עברו על הוראות ה', נכנסו שתויי יין למשכן ועוד). הרי אם לא נעשה זאת, התורה תדבר בשם עצמה ולא תהיה ברירה אלא להבין שנדב ואביהו נענשו על פרץ הספונטניות שלהם ותו לא. האמירה הזו תשאיר אותנו, מקלסי הספונטניות, עם אמירה מביכה: אמירה נגד הספונטניות, נגד אותם רגעים שבהם אנחנו מרגישים הכי עצמנו, נגד המקומות שבהם עולמנו הפנימי פורץ את המסגרת.

"הוא אשר דבר ה' בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד" (ויקרא י', ג')

אבל יש גם סוג של ספונטניות שאנחנו לא מרגישים איתו בנח, זוהי ספונטניות של אנשים אחרים שאנחנו מרגישים שבאה על חשבוננו. הספונטניות הזו לוקחת מאיתנו את היכולת שלנו להיות ספונטניים, היא באה על חשבון המרחב הפרטי שלנו. אנחנו אוהבים אנשים ש"גונבים את ההצגה" אבל לא אוהבים אנשים שגונבים לנו את ההצגה. הספונטניות שלהם משאירה אותנו בצד ולוקחת מאיתנו חלק. הפסוק: "בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד" מרמז שאולי היה משהו במעשה של נדב ואביהו ששלל משהו מכל העם – או בשפה צופית: ה"צחוקים" והספונטניות שלהם לא הוסיפו לפעולה אלא הרסו אותה.

שמחה אמיתית שבאה מבפנים לא אמורה לפגוע באחר או לבוא על חשבונו. להיפך, היא אמורה לתת מקום, לאפשר, להכניס את כולם לשמחה. אנחנו נמשכים להתנהגות ספונטנית ומשוחררת של אנשים שסביבנו, אך רק כאשר היא מאפשרת גם לנו להיות כאלה, ורק כאשר היא מוציאה את האותנטי מתוכנו ולא חוסמת אותו.

אנחנו נמצאים בין פורים, חג הספונטניות והיציאה מעצמך, שבו אפשר להתחפש, להשתכר ולהשתחרר, לבין פסח, על ההכנות, הניקיונות והסדר המדויק. אבל גם בתוך סדר הפסח יש מקום לכל אחד מאיתנו, ילדים כמו גם מבוגרים, לתפוס מקום, לשאול, לקבל במה. אולי השילוב בין שני הקטבים הוא הדרך לשמחה שמשאירה מקום, לספונטניות בתוך הסדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  שבת בוגרים.pdf (73 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »


חץ  תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה