zofim.org.il
  
 


 
אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » אתר קול צופייך - עלון עדת הצופים » ארכיון הכתבות » כתבה: בעין הפרשה "יתרו"

תמונת מגזין בעין הפרשה "יתרו" פורסם על ידי קול צופיך
בתאריך 19/1/2011
בכתבה זו צפו 1009 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 

בתאריך י"ז שבט תשע"א, 22/1/11

זכות האגרוף ונוכחות הסנטר
הרב חיים נבון


הרב נבון מלמד גמרא, הלכה ומחשבת ישראל במדרשת מגדל עוז, מדרשת לינדנבאום, ישיבת הר עציון ומכללת הרצוג; וכן מכהן כרב קהילת השמשוני בעיר מגוריו, מודיעין.

 

עומס במערכת המשפט הוא לא דבר חדש; אנו מוצאים אותו כבר בזמן משה רבנו. אך אז איש לא חשד שהגורם לעומס הוא חוסר חריצות של שופטים. כך מספרת התורה על משה רבנו: "וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב" (שמות י"ח, יג). יתרו חותן משה דואג לבריאות חתנו הלא-כל-כך-צעיר, ושואל אותו בתימהון: "מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם?! מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב?" (שם, יד). בסופו של דבר, יתרו יוזם מהפך במערכת השיפוטית: משה ממנה מערכת היררכית של שופטים, כאשר רק המקרים הקשים באמת יגיעו אל משה עצמו.

יש לשים לב לתיאור תפקידו של משה בהקשר זה. משה מספר ליתרו: "כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו" (שם, טז). משה מתאר כאן שני תפקידים שונים. משה שופט בין בני העם, כאשר מתעורר סכסוך; משה גם עוסק בהוראה, ומלמד את העם את חוקי האלוקים. השינוי שמציע יתרו מחלק את תפקידי השפיטה בין ערכאות שונות, נמוכות וגבוהות. אך ההוראה נשארת בידי משה: "והזהרתה אתהם את החוקים ואת התורות, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון" (שם, כ). העובדה הזו מגלמת בתוכה תפישה ערכית עמוקה.

ביהדות, ההוראה חשובה לא פחות מן השיפוט. ללימוד תורה ישנן מטרות רבות. ישנו ערך רב גם ללימוד נושאים תורניים שאינם מעשיים. אך אין ספק שאחת ממטרות הלימוד היא הדרכה מעשית. אדם צריך ללמוד את התורה, כדי לדעת איך עליו להנחות את חייו. לכן ישנו רצף בין ההוראה לבין השיפוט: חכמי ישראל מלמדים את בני העם כיצד עליהם להתנהג, וגם מטפלים במקרה של חריגות מהדרך הראויה. למעשה, ההוראה חשובה יותר מאשר השיפוט. מטרתו העיקרית של החוק היא לכוון את דרכו של אדם לכתחילה, ולא לטפל בדיעבד בחריגות ובחריקות. במערכות משפט אחרות השופטים אינם מורים. יתר על כן: אם תשאל את השופטים לכתחילה איך עליך לנהוג, בדרך כלל לא ישיבו לך. תעשה כהבנתך, תעמוד לדין, ואז השופטים יכריעו. אין מדובר בהבדל טכני, אלא בפער מהותי. רבים עמדו על כך שמטרת המשפט המודרני אינה ערכית. המחוקק והשופט אינם מתיימרים לחנך את האזרחים. המשפט נועד רק לאפשר את קיומה של חברה תקינה. לכן המשפט החילוני מסתפק בהגדרת הגרעין המינימלי הנחוץ לקיום החברה, ובהענשת הסוטים ממנו.

שופט בית המשפט העליון זילברג עמד כבר לפני שנים רבות על כך שבנקודה הזו המשפט העברי נבדל באופן מהותי מהמשפט האזרחי. ההלכה מבוססת על חובות, בעוד המשפט החילוני מבוסס על זכויות. נקודת המוצא של מערכת המשפט החילונית היא זכויותיו של הפרט. ההגבלות על האזרחים נגזרות מזכויותיהם של אזרחים אחרים. אסור לי להרעיש בלילה, כי לך יש זכות לישון. כפי שאמר שופט אמריקאי, החופש שלי להרים את האגרוף, חייב להיות מוגבל על ידי קרבת הסנטר שלך. הצהרת זכויות האדם והאזרח של המהפכה הצרפתית (1789) עומדת על כך בבירור: "אין שום סייגים לשימוש האדם בזכויותיו הטבעיות, מלבד הסייגים הנחוצים כדי להבטיח גם לבני החברה האחרים את ההנאה מאותן זכויות עצמן".

לעומת זאת, נקודת המוצא של המשפט היהודי היא החובה, ולא הזכות. זאת משום שההלכה אינה מסתפקת במניעת התנגשויות, אלא רוצה לכוון את חיינו באופן פעיל לכיוון רוחני ומוסרי. התורה מצווה אותנו, למשל, "והדרת פני זקן" (ויקרא י"ט, לב). אין לזקן זכות לקבל כבוד; נקודת המוצא היא החובה שלנו כלפיו. התורה מצווה אפילו "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא י"ט, יח). למרבה הצער, לשום אדם אין זכות לתבוע אהבה. בכל זאת לנו יש חובה לאהוב אותו.

המשפט החילוני של היום הוא מערכת של כללי תנועה, שנועדו להסדיר חברה תקינה. כללי התנועה אומרים לך איך לנסוע, אבל לא לאן. החוקים בדרך כלל לא נועדו לכוון את הפעילות השוטפת, אלא רק לטפל במקרים גבוליים ובעייתיים של סטיות מההתנהגות הנורמטיבית. לכן הדגש אינו על הדרכה, אלא על שיפוט וענישה. לעומת זאת, חוקי התורה נועדו להנחות ולכוון את מכלול החיים. המשפט היהודי לא נתפש כמענה נקודתי לכשלים ולהתנגשויות, אלא כחלק ממערכת שנועדה להפוך את החיים הפרטיים והציבוריים לערכיים יותר. לכן משה לא מוותר על תפקיד ההוראה: לכל יהודי יש הזכות לשמוע את חוקי האלוהים מהמורה הגדול ביותר.

 

 

 

 

 
 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  הורדת קובץ להדפסה (68 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »