zofim.org.il
  
 


 

 

נרשמים לצופים באינטרנט!

הורי החניכים שלום רב,

בתהליך קצר של מילוי טופס רישום ל"תנועת הצופים" ניתן לחסוך זמן רב ברישום החניך למפעלי הצופים, מהיום ההרשמה למפעלי הצופים יכולה להתבצע מהבית ללא צורך להגיע לשבט הצופים בתהליך קצר ומאובטח.

בכדי לקבל אפשרות כניסה לרישום מפעלים באינטרנט יש למלא את טופס הרישום לצופים, מילוי טופס הרישום הנו חד פעמי ויש לעדכנו רק במידה ויש שינוי בפרטי החניך.

טופס הרישום – משמש ככרטיס אישי לחניך, בטופס זה ימולאו פרטי ההורים, מצב בריאות החניך, מתן אישור להשתתפות בפעילות שנתית ועוד. חשוב מאוד למלא את כל הפרטים בצורה מלאה.

 

מייד לאחר סיום מילוי הטופס יש להדפיסו ולחתום בחמשת המקומות המסומנים ולהעביר לשבט הצופים.

מייד עם קליטת הטופס בשבט תתאפשר הגישה להורה לפורטל הורים.


לדף מידע בנושא מצטרפים לצופים

 

 

 

הממשק האינטרנטי להורי החניכים בתנועת הצופים הנו פרי של מאמצים רבים מזה מספר שנים של הדרג המתנדב והשכיר בתנועה אשר נועד לחזק את הקשר בין הורי החניכים לשבט, לספק מידע רב יותר ונגיש להורים לגבי פעילות החניכים, לאפשר תשלום עצמאי של ההורים ללא תלות בשבט עבור הפעילות בתנועה באמצעות האינטרנט, לאפשר מתן אישורי הורים ליציאה למפעלים באמצעות האינטרנט ולהקל באופן משמעותי על עבודת מרכזי השבט כך שיוכל להתרכז בעיקר בפעילות החינוכית.

 

טופס הרישום
 

פרסם כתבה »