zofim.org.il
  
 


 
שבט איריס
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » שבט איריס » ארכיון הכתבות » כתבה: מילון צופי

תמונת מגזין מילון צופי פורסם על ידי לילך
בתאריך 30/4/2010
בכתבה זו צפו 1048 גולשים
בחזרה לתפריט

 

 

 

מילון מושגים צופי:

בעלי תפקידים:

שכב"ג - שכבה בוגרת.

שכב"נ - שכבת נעורים.

שכב"צ - שכבה צעירה.

ראשג"ד - ראש גדוד.

רש"צ - ראש צוות.

מרל"צ - המרכז הארצי לצופיות.

ש"ש- שנת שירות.

יו"ר - יושב ראש

כלים, חומרים:

בזנ"ט - ברזל זויתי נטוי (או) ברזל זויתי נגד טנקים.

פתח"ש - פתיש 5 קילו.

חב"ד - חוט ברזל דק.

חב"ע - חוט ברזל עבה

שק"ש - שק שינה.

מזר"ש - מזרון שטח.

בוסים - סוג של קנה סוף שבונים איתו. יותר קל, יותר קטן ויותר חלש מסנדות.

רשמ"צ - רשימת ציוד.

בוזניק - פחית שימורים גדולה המשמשת לרוב בתור ציר צופי

עלמניה - גליל מברזל שצידו האחד אטום המשמש לתקיעת בזנט"ים ארוכים

פתיש 5 - פתיש השוקל 5 קילו, ומשמש לתקיעת בזנ"טים קצרים

ג'ארה, רמסע - מכולה

בוכטה, באלה, פקט - חבילה שלמה של חבלים

ססא"ל - סרט סימון אדום לבן

שונות:

מחנ"ק - מחנה קיץ.

שנ"צ - שנת צוהריים.

פז"ח - פעילות זמן חופשי.

פתי"ש - פתיחת שנה.

ישב"צ - ישיבת צוות.

פמ"ל - פעילות מחוץ לשבט.

פזצט"א - פול - זחל - צפה - טווח אש.

א"ש לילה - אימוני שדה בלילה.

צמי"ד - צרכים מיוחדים.

קתימב"ה - קול, תנועה, ידיים\ידע, מבט, ביטחון והתלהבות

תג בצצ"ת - תנועה, גוון, ברק,צל , צורה, תוואי לוואי

 

חזרה לתפריט

 

פרסם כתבה »