zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » כתבה: יום השואה הבינלאומי

תמונה קטנה יום השואה הבינלאומי פורסם על ידי אריאלה סבג
בתאריך 25/1/2010
בכתבה זו צפו 12634 גולשים
העצרת הכללית של האומות המאוחדות החליטה לקבוע את ה-27 בינואר (יום שחרור אושוויץ)כיום זיכרון בין לאומי, בו יציינו כל המדינות את זכר השואה תחת הכותרת "השואה והאומות המאוחדות". החלטה זו מהווה נקודת מפנה משמעותית מבחינה היסטורית, הן במלחמה באנטישמיות והן בהנצחת השואה, היא מבטאת את ההכרה בחשיבות זיכרון השואה כערך יסודי, בבחינת "לא עוד".
 
יותר מ- 60 שנה לאחר שחרור מחנות ההשמדה ו-60 שנה לאחר הקמת האו"ם, הועלתה הצעה ישראלית מעל בימת העצרת הכללית של האו"ם וזוכה לתמיכה רחבה של 104 מדינות מרחבי העולם.
 
"התרומה הגדולה שהאו"ם והמדינות החברות בו יכולים לתרום להנצחת זכר קורבנות השואה היא ההבטחה שלעולם לא יתרחש שוב אירוע כזה... עובדות אלו מחייבות אותנו למסד מכניזם שיבטיח שדורות העתיד לעולם לא ישכחו את השואה ואת לקחיה. חובה שכל המדינות ילמדו את לקחי השואה כדי למנוע זוועות כאלה בעתיד" (מדברי דני גילרמן, נציג ישראל באו"ם).
 
בתקופה האחרונה פועלים מכחישי שואה למיניהם, המפיצים את משנתם השוללת את קיום השואה, החל בהטלת ספק במהימנותם של תעודות, עובדות ומסמכים היסטוריים וכלה בהכחשה מוחלטת של השואה. במקביל לכך, מתפשט בעולם גל אלימות נגד קהילות יהודיות, שלא היה כמותו זה שנים רבות. במיוחד בולטת התופעה באירופה. היינו עדים למקרים מזעזעים שבהם הוצתו בתי כנסת, ניזוקו מוסדות יהודיים, כגון גני ילדים ובתי ספר וחוללו בתי קברות. לא רק רכוש נפגע – היו גם פגיעות בנפש.
 
לנוכח הנסיבות הללו, יש לייחס חשיבות רבה להחלטת עצרת האומות המאוחדות. החלטה זו מביעה תמיכה והכרה במחויבות להילחם באנטישמיות ורואה את הסכנה שבשנאה ובגזענות העלולות להביא להשמדת עם. כמו כן, החלטת האו"ם כוללת סעיף המביע התנגדות לכל צעד המכחיש את השואה כאירוע היסטורי.
ואצלנו-
במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את 27 בינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסאליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.
התאריך 27 בינואר, יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, יצוין במערכת החינוך בשעת מחנך בחטיבה העליונה, שתוקדש לסוגיות האלה:
 –        מה משמעות היום הזה לנו ולעולם?
 –        כיצד התאפשר רצח היהודים?
 –        מה המשמעות של השואה לאדם בחברה המודרנית?
 
עלינו כמחנכים, לפתח תוכניות חינוכיות שיבהירו לדורות הבאים את לקח השואה ויעלו למודעות של החניכים את הסכנות הטמונות בגזענות ובשנאה. עלינו לדאוג לכך שגם כאשר ניצולי השואה לא יהיו עמנו עוד – סיפורם ימשיך להיות מסופר ומונצח.

הצעת פעילות קובץ הפעלות ליום השואה הבינלאומי   הוסף פריט לתיק האישי
פעולה בנושא יום הזיכרון הבינלאומי לשואה החל בתאריך 27/1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(576 KB)
הקובץ חובר ע"י אריאלה סבג מאגף לחינוך ופורסם באתר ביום 25/1/2010

 

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה