zofim.org.il
  
 


 

 

 

 

רוצים קהילה טובה יותר?

רוצים להשפיע יותר על סביבת המגורים שלכם?

רוצים לתת מענה טוב יותר לילדים בשכונה?

רוצים להפוך את השבט שלכם לבית חם בעבור ילדים שאין להם מסגרת?

 

זה אפשרי:
השבט הקהילתי- השבט שלי

 

(עמ' 4-5) 

 

(עמ' 6)

 
(עמ' 7-8)


כיום גוברת ההכרה בחשיבות העבודה הקהילתית בחברה כחלק ממענה לקשיים חברתיים וחינוכיים.

גם תנועת הצופים מכירה בערך של העשייה בקהילה ובמהלך השנה האחרונה (תשס"ט) פעלנו נמרצות לגיבוש מודל המנחה את תהליך הפיכת השבט לשבט קהילתי.

 

באפשרותכם להתיידד עם המודל, ולבחון כיצד תוכלו, במסגרת תפקידכם, להשפיע על הפעילות הקהילתית בשבט שלכם.

 

במהלך השנה הקרובה (תש"ע), באפשרותכם להגדיר מחדש את השבט שלכם ואת העשייה בשבט.

שבטים שמעוניינים להפוך ולהיות שבטים קהילתיים מוזמנים להצטרף לתהליך תנועתי

 

 

(עמ' 9-11)

 

(12-13) 

 

(עמ' 14-17) 

 

(18-23)

 

(עמ' 24-26) 

 

 

 

 

 

 

 

פרסם כתבה »