zofim.org.il
  
 


 

 

 שלב שביעי - משוב לאחר הטיול

שלב מאוד משמעותי בטיול הוא למעשה שלב הפקת הלקחים בו נוכל להפיק לקחים לשימור ולקחים
לשיפור לקראת המפעל הבא.

את המשוב נקיים במספר רמות:
רמה
קבוצתית ורמה צוותית. במשוב ניתן גם לבחון את מדדי ההצלחה שהצבנו כיעד בתחילת התהליך.

 

 

קריטריון
רמה צוותית
רמה קבוצתית
הדרכה
תכנון מול ביצוע
 
 
 
 
הידע שהחניכים למדו
 
 
 
 
התאמת המסלולים לגיל החניכים
 
 
 
 
מינהלה
הסעות
 
 
 
 
אבטחה ורפואה
 
 
 
 
מזון
 
 
 
 
מקום לינה
 
 
 
 
תהליך הכנה
תהליך הכנה
 
 
 
 
מעורבות חניכים
 
 
 
 
פרסום הטיול
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 
אחר
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

פרסם כתבה »