zofim.org.il
  
 


 


שלב חמישי - בניית ההדרכה לכל יום בטיול

 

 

נקודות למחשבה במיקום תחנות ההדרכה
אחת מהמטרות החשובות של טיול ההכנה היא ליצור שפה משותפת לכל צוות הטיול מבחינת מיקומים.
חשוב לתעד את כל המקומות בהם מומלץ לעצור עם הקבוצה לטובת הדרכה. בתחנות ההדרכה יש
לקחת בחשבון את הקריטריונים הבאים:
1.       היכן יעמוד המדריך והיכן תעמוד הקבוצה כך שתוכל להתרכז בו ובתוכן עליו מדריך
2.       אופי השטח – צל/שמש, רחב/צר, רועש/שקט
3.       מיקום אידאלי לתחנת הדרכה תהיה במקום בו רואים את הנושא עליו רוצים לדבר, אך לא מפריעים למטיילים האחרים בדרך.
 
תחנה
מיקום
 
 
הערות מתודיות ועזרי הדרכה
פירוט התוכן המועבר
ביצוע שלב הזה"ב (ניהול סיכונים)
תחנת פתיחה
 
 
 
 
תחנה מס' 1
 
 
 
 
תחנה מס' 2
 
 
 
 
תחנה מס' 3
 
 
 
 
תחנה מס' 4
 
 
 
 
תחנת סיכום יום
 
 
 
 

 

 

5 כללים חשובים להדרכה משמעותית בטיול

 

1. תכנן את ההדרכה על פי השטח

יש תחנות הקשורות למצאי בשטח (מעיין, צמחיה, נשרים, עבדת), ויש תחנות הקשורות לתוואי השטח

 (תצפית, משחק מרחב, ארוחת צהריים).

2.  בחר נושא מקשר

חשוב לשמור על נושא מקשר ערכי הנבנה תוך כדי הטיול או לכל יום בנפרד ולהשתמש בהדרכה

כדי להעביר מסר כלשהו. 

3.  למד

הלימוד לקראת הדרכת הטיול חייב להיות משמעותי כדי שההדרכה תהיה משמעותית,

אסור לצאת ולהדריך מתוך בורות.

4.  בכל יום ערוך תחנת פתיחה וסיכום.

 בתחנת הפתיחה יש לתאר מה נעבור היום גם מבחינת המסלול וגם מבחינת ההדרכה.

בתחנת הסיום יש לחזור על הנקודות המרכזיות שעליהן דיברנו ולהתכונן לקראת

חניון הלילה והמשימות הכרוכות בו. הכי חשוב לערוך פתיחה בתחילת היום הראשון בטיול,

שם נפחית חששות ונתאר מה צפוי לנו, וכמובן סיכום ביום האחרון,

בו נדגיש את המסר המרכזי אותו רצינו להעביר בטיול.

5.  השתמש בעזרים מינימאליים ורבי שימוש

בטיול חשוב להשתמש בעזרים ממחישים,

אך חשוב גם להבדיל את הדרכת הטיול מההדרכה בשבט גם בציוד בו אנו משתמשים.

המסר שאנו מעבירים בטיול הוא מסר של חיסכון ושל השתלבות בטבע –

חשוב להשתמש מעט בעזרים והרבה בשטח.

 

 

 

קריטריונים להדרכה טובה בטיול

ü      הדרכה צריכה להיות מותאמת לרמת הקבוצה ולצרכים שלה

ü      הדרכה טובה חייבת להיות קשורה לשטח שמטיילים בו ולנושאים בהם עוסקים במהלך הטיול,

      בעזרת עזרים או הפניות להתבוננות. פעילות שדה טובה צריכה להכיל את הסיבה לשמה

      אנו מדברים על הנושא ומהם המקורות לנתונים.

ü      הדרכה צריכה להיות בעלת מטרה לימודית או בעלת מטרה ריגושית –

       חוויתית הנושאת מסר לימודי - ערכי.

ü      הדרכה צריכה לפתח סקרנות; ליצור גירויים אצל החניך; להפעיל חושים.

ü      הדרכה חייבת להיות מובנת; מורכבת מ – 3 חלקים עיקריים:

 

פתיחה (יצירה מוכנות) – גוף הפעילות – סיכום (משוב)

ü      הדרכה צריכה להפעיל את רוב הקבוצה

ü      הדרכה טובה אינה דורשת קריאה וכתיבה מרובים ואינה משתמשת בדפים או בחומרים מתכלים.

ü      הדרכה צריכה להיות מתוכננת מחד אך גם גמישה ויצירתית מאידך.

 

מספר כללים לעזרים:

-          אמצעי הפעלה / המחשה עשוי מחומר קשיח / יציב (בריסטול מנוילן או חומר אחר)

-          חשוב להקפיד על צורה אסתטית של אמצעי ההפעלה / ההמחשה.

-          נוח למדריך להסביר ולקבוצה להבין

-          מעט כיתוב ואם בכלל אז ברור וגדול

-          צבעוני ומושך את העין

 

*שימו לב: תוכן דף זה נמצא זמין להורדה בתחתית דף זה

 

 

   

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  tripcenter5.doc (128 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »