zofim.org.il
  
 


 

מצטרפים לצופים
תשובות לשאלות נפוצות:
 
   
 
 
 *******************************
 
 
על תנועת הצופים
 
מי היא תנועת הצופים?
תנועת הצופים העבריים בישראל הוקמה בשנת 1919 ומהווה כיום את תנועת הנוער הגדולה בישראל עם למעלה משישים אלף חניכים ויותר ממאה ותשעים שבטים בארץ ובצפון אמריקה (קנדה וארה"ב). התנועה שומרת על צביונה כתנועה ישראלית, ציונית וא-מפלגתית.
 
התנועה דוגלת בפעילות לאור 4 ערכי ליבה מרכזיים (דמוקרטיה, יהדות, אחריות חברתית רב תרבותיות) וכן בפעילות חינוכית ערכית הפועלת על פי התפיסה הערכית והתפיסה החינוכית המעודכנת לימינו. התנועה מעודדת את בוגריה להמשיך למסלול של תרומה לקהילה במסגרות שנת השרות ובהמשך בשרות צבאי מלא ואיכותי.
 
תנועת הצופים (בשמה המלא: "תנועת הצופים העבריים בישראל") הינה חלק מהתאחדות הצופים והצופות בישראל המאגדת את ארגוני הצופים השונים בישראל (יהודי, ערבי, דרוזי ונוצרי) והינה חברה בתנועת הצופים העולמית.
 
מדריכי התנועה הינם חניכים משכבה י' ומעלה אשר עברו שנת הכשרה ("שנת קורס") בשנה שקדמה לכך בהיותם בשכבה ט' ואשר נטלו חלק בקורסי ההכשרה התנועתיים שנערכו בקיץ.
לצידם מסייעים ברוב שבטי התנועה גם רכזי הדרכה בוגרים וכן צוות פעילים (חניכי שכבה בוגרת שאינם מדריכים) על מנת לתת מענה בשאר תחומי פעילות השבט באופן בו לכל חניך בוגר יש תפקיד והוא נותן את תרומתו לשבט.
 
מתוקף ראציונל התנועה לחברי השכבה הבוגרת ניתנת יד חופשית ככל הניתן, בקביעת אופי הפעילויות אך במקביל, בכל שבט ישנו מרכז בוגר (שכיר או חבר שנת שרות) הפועל על מנת להבטיח את פעילותו הנכונה של השבט ובטיחות החניכים מכל שכבות הגיל. לצידו פועל חבר הדרג המתנדב הנושא בתפקיד "ראש השבט" והמשמש כנציג ההורים בפעילות השבטית על כל המשתמע מכך. מעבר לבעלי תפקידים אלו על כל מקבץ אזורי של שבטים פועל צוות הנהגה אשר מסייע לפעילות בעלי התפקידים ומשמש גם כגוף המפקח ודואג לפעילות השבטים בתוכן והן מול התנועה כולה. מעל לכל זה פועל מנגנון של מטה התנועה על מחלקותיו הייעודיות למתן מענה ממוקד ואיכותי במגוון תחומי הפעילות.
 
מלבד פעילויות שוטפות פעמיים בשבוע ברמת השבט תוך שילוב תכני הדרכה חינוכיים וערכיים (וכמובן הנאה מרובה), מציעה התנועה מגוון רחב של פעילויות חווייתיות כגון טיולים במסגרת שבטית לשכבה הצעירה וטיולים במסגרת הנהגתית בחופשות מבתי הספר (טיולי פתיחת שנה חנוכה ופסח). במהלך הקיץ מקיימת התנועה את מחנות הקיץ המסורתיים וקורסי הכשרה יעודיים לבעלי תפקיד הדרכה מהשבטים השונים.
 
מה עם בטיחות?
בטיחות החניכים נמצאת בראש מעייניה של תנועת הצופים. כלל הפעילות מתבצעת לאור נהלי משרד החינוך המתפרסמים ומתעדכנים מעת לעת בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך. כלל בעלי התפקידים השונים מקדישים פרק נכבד בהכשרתם לנושאים אלו ולצד כל זאת פועלת
מחלקת בטיחות אשר מבקרת את פעילויות התנועה, יועצת לפי מידת הצורך ומוודאת כי התנועה על כל עובדיה, מתנדביה וחניכיה פועלת באופן בטיחותי.
 
 
 
תנועת הצופים מפעילה למעלה ממאה ושבעים שבטים ברחבי הארץ וכן בצפון אמריקה (קנדה וארה"ב). את רשימת השבטים וקישורים לאתריהם הכוללים מידע ספציפי ניתן למצוא בקישור למפת שבטי התנועה.
 
מאיזה גיל ניתן להצטרף לצופים?
רוב שבטי תנועת הצופים מקבלים חניכים משכבה ד' עד י"ב. ישנם שבטים המקיימים לקראת סוף השנה פעילות לחניכים שסיימו כיתה ג' לקראת הצטרפותם לשבט. (מומלץ לברר תחילה מול השבט הרלוונטי)
 
האם יש פעילות לילדים עם צרכים מיוחדים?
במרבית שבטי התנועה מופעלות קבוצות לחניכי צמי"ד (צרכים מיוחדים) על ידי מדריכים בעלי הכשרה מתאימה מטעם
מחלקת צמי"ד. אנו ממליצים לברר תחילה מול המרכזים את מידת ההתאמה למסגרת המוצעת בשבט המדובר בהתאם לצרכים הנדרשים. 
 
האם קיימת פעילות לחניכים דתיים ומגזרים נוספים?
בתנועת הצופים ביחד עם כל שבטי התנועה פועלים תשעה שבטים דתיים המשתייכים לזרם האורתודוכסי. מידע נוסף אודות פעילותם ומיקומם ניתן למצוא באתר "
עדת הצופים" וכן ליצור עמם קשר לבירורים נוספים.
 
פעילות רבה מופעלת לקידום נוער אתיופי בשבטי התנועה ועידוד מעורבותם בחברה הישראלית. מידע נוסף אודות פעילותם ניתן למצוא באתר "מחלקת שב"א" וכן ליצור עמם קשר לבירורים נוספים. בנוסף, קיימת פעילות מותאמת לחניכים יוצאי חבר המדינות, עליה תוכלו למצוא מידע באתר "מחלקת שב"ח".
 
בתנועה קיימת פעילות של מסגרות צופי ים המשלבים פעילות ימית לצד הפעילות השוטפת של התנועה. מידע נוסף אודות פעילותם ומיקומם ניתן למצוא באתר "צופי ים" וכן ליצור עמם קשר לבירורים נוספים.
 
במסגרת רחבה יותר, פועלת תנועת הצופים העבריים תחת התאחדות הצופים והצופות בישראל, גוף המאגד את פעילותם של מגזרים נוספים כגון פעילות נוער ערבי, דרוזי ונוצרי והמייצג את צופי ישראל למול התנועה הבינלאומית. מידע נוסף ודרכי יצירת קשר ניתן למצוא באתר "התאחדות הצופים והצופות בישראל".
 
 
 
כל חניך נדרש לשלם את דמי הרישום והביטוח התנועתיים ומעבר לכך לכל שבט יש את דמי החבר המשתנים בין שבט אחד למשנהו לפי אופי הפעילות.
 
דמי החבר מיועדים לצורך מימון הפעילות השוטפת והעסקת מרכזים בוגרים (שכירים) בשבטים, רכישת ציוד קבוע ומתכלה, סבסוד חניכים מעוטי יכולת, הוצאות מדריכים לפעילויות, סמינרי הכשרה לצוות ההדרכה, תחזוקה שוטפת של מבנה השבט וכדומה.  
דמי הביטוח נדרשים מעבר לביטוח בתי הספר שכן פעילות התנועה שונה מאוד במהותה מהפעילות השוטפת ונדרש לכך כיסוי משלים.
 
לכל פעילות השונה מהפעילות השוטפת כגון טיולים ומחנות יש תשלום נפרד. 
בכל מקרה של צורך בברור בנוגע לדרישות התשלום ניתן לפנות לגזברי השבטים וההנהגות.
כעיקרון  יש לזכור כי אין משום כוונה ליצירת רווח כלכלי אלא רק לכסות את העלויות השוטפות של פעילויות השבטים וההנהגות מתוקף היותנו עמותה רשומה שלא למטרות רווח.
 
כן. כל חניך מוזמן להצטרף לפעילות התנועה לתקופה של כשבועיים ימים אשר לאחר מכן יתבקש לשלם את התשלומים השונים. תקופת הניסיון לא תכלול אישור השתתפות בפעילויות מיוחדות (מחוץ למתחם השבט) כגון טיולים, פעילות הנהגתית ותנועתית.
 
לשם מה צריך לשלם דמי ביטוח מעבר לביטוח הממלכתי?
תנועת הצופים מקיימת פעילות מגוונת השונה במהותה מפעילויות שגרתיות הנהוגות על ידי ילדים ונוער במסגרת בית ספרית ועל מנת להבטיח השלמת הכיסוי הביטוחי על כל מקרה שלא יהיה חו"ח, דורשת התנועה לבטח את חניכיה ועובדיה בביטוח משלים.
 
האם ניתן לקבל הנחה?
תנועת הצופים ושבטי התנועה עושים מאמץ לסייע לחניכים מיעוטי יכולת כלכלית. סבסוד חניכים מתבצע בתהליך מסודר בו מתבקשים הורי החניכים המבקשים סבסוד למלא טופס בקשת הנחה מגזבר / ראש או מרכז השבט ולהגיש ומסמכים נוספים רלוונטיים תוך התחייבות לאמיתות התכנים הנכתבים. אין משום התחייבות השבט למתן הנחה ושיעור ההנחה שכן כל מקרה נבחן לגופו.
 
תנועת הצופים על כל שבטיה ומחלקותיה פועלת כעמותה רשומת ללא מטרות רווח. ניתן להפנות את התרומה לפעילות או למטרה מיוחדת בהתאם לבקשתו/ה של התורם/ת. תנועת הצופים הינה עמותה רשומה ותרומה עבורה מוכרת לצרכי מס.
ניתן לשלוח תרומות און-ליין או בדואר - תנועת הצופים העבריים בישראל, מחלקת פיתוח משאבים. רח' לוחמי גליפולי 49 ת.ד 9023 תל אביב 67068. לפרטים נוספים: 
limorr@zofim.org.il
 
 
עם מי אפשר לדבר?
במידה וישנן שאלות נוספות אנו ממליצים לפנות תחילה למרכזי או ראשי השבטים על מנת לקבל מידע מדוייק ורלוונטי לשבט המדובר. כמו כן ניתן ליצור קשר עם הנהגות התנועה דרך אתרי ההנהגות או דרך
דף צור קשר.
 
לתנועת הצופים דרושים מדריכים בוגרים ומרכזי שבטים. מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקריירה של התנועה ZofimJobs.
 
תנועת הצופים מקדמת בברכה מעורבות הורים לסיוע בפעילויות השבטיות והבטחת איכות הפעילות. לשם הצטרפות לדרג המתנדב בשבטים יש לפנות אל ראש השבט של השבט בו פועל ילדכם.
 
לא הצלחתי למצוא את המידע הרלוונטי באתר התנועה
במקרה של העדר קבלת תשובה לפנייה שנעשתה באמצעות האתר התנועתי או אי מציאת תשובה או מידע אנו ממליצים תמיד ליצור קשר טלפוני עם מרכזי השבטים. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר התנועתי במייל:
webmaster@zofim.org.il לשם קבלת סיוע במציאת הכתובת הנכונה לקבלת המידע המבוקש.
 

 

 

 

 

פרסם כתבה »