zofim.org.il
  
 


 
מועצת הנהגת שרון-צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מועצת הנהגת שרון-צפון » כתבה: מרכז פעילות שבט אלומות!!!

תמונת מגזין מרכז פעילות שבט אלומות!!! פורסם על ידי לי טופח
בתאריך 23/6/2009
בכתבה זו צפו 1943 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

            מרכז פעילות

                            טירונות מטורפת

 

מהלך הפעילות:

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. ה"מפקדים" מלמדים את החניכים איך להסתוות עם בוץ ועם עלים וכמה שיותר דברים מהטבע. המפקדים מוליכים את החניכים למקום המסלול מכשולים בצעידה צבאית תוך כדי הנחיות צבאיות כגון: פזצת"א (השתטחות על הקרקע),מספרי ברזל (לכל חניך יש מספר וצריך לצעוק את המספרים לפי הסדר כאשר המפקד קורא "מספרי ברזל להתפקד").

מסלול מכשולים:

מסלול המכשולים הוא רצף של כמה מכשולים שהוא בעצם תחרות בין שתי הקבוצות. הקבוצה שמסיימת ראשונה את המסלול מנצחת. המכשולים:

מסלול צמיגים- החניכים יעברו מסלול צמיגים בעיינים עצומות כאשר בדרך יש מספר חבלים שאסור להם לגעת בהם, ואחד מחברי הקבוצה צריך להנחות אותם איך לעבור.

זחילה מתחת לחבלים- ישנם חבלים בגובה נמוך והחניכים צריכים לעבור מתחתם מבלי לגעת בהם.

אלונקה- החניכים מקבלים שתי סנדות וחאקי ומהם הם צריכים לבנות אלונקה ולהעביר חניך אחד מקבוצתם ממקום אחד ולמקום השני.

 

רשימת ציוד:

14 צמיגים

12 חבלים

4 סובייטים

4 סנדות קטנות (לאלונקה)

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  מרכז+פעיל...doc (30 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »