zofim.org.il
  
 


 
מועצת הנהגת שרון-צפון
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מועצת הנהגת שרון-צפון » כתבה: מרכז פעילטת שבט בני היער!!!!

תמונת מגזין מרכז פעילטת שבט בני היער!!!! פורסם על ידי לי טופח
בתאריך 22/6/2009
בכתבה זו צפו 2222 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

פורמט הגשת מרכז פעילות

 

שם השבט בני היער_:

 

שם היו"ר:________________.

 

מספר חברי וועדה:_____12____.

 

מרכז פעילות מיועד לכיתות: ד / ה / ו

 

 

הנושא השבטי : __שיאי גינס_________.

 

נושא המרכז : _חמשת עקרונות הצופיות_____.

 

מספר תחנות במרכז : ___5______.

 

פירוט הפעילות במרכז:

ערכים:

*צופיות ככלי חינוכי מרכזי בפעילות  התנועה.

מטרות:

*החניכים יחשפו לנושא השבטי.

*החניכים יפתחו את רמת הצופיות.

מהלך הפעולה:

שדאות-איתות עם דגלים-מתחלקים לשתי קבוצות וכל קבוצה צריכה לאותת עם גדלים לקבוצה השנייה עם דגלים מילה(הדגל הכי גדול)(10 דקות)

עמלנות-לימוד אגרוף קוף(10 דקות)

מחנאות-לבנות אוהל שכל החניכים יוכלו להיכנס אליו(להעזר באגרוף קוף)(15 דקות)

התמצאות-לימוד מציאת הצפון.משחק התמצאות-בוחרים נציג וקושרים את כל שאר הקבוצה יחד,מפזרים פתקים וקושרים לכל הילדים בקבוצה את העיניים.על הנציג להוביל את הקבוצה לפתקים.הנציג יכוון אותם בעזרת צפון-דרום-מזרח-מערב.(10 דקות)

טבע-לימוד הכנת חליל פן מבוסים(10 דקות)

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  בני היער.doc (26 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »