zofim.org.il
  
 


 

חשבון חבר תנועה?

מה, למה ואיך...

 

באתר התנועתי מתנהלות שתי מערכות מקבילות של חשבונות משתמשים. הראשונה, היא מערכת החשבונות של "מבקרים". ואלו השנייה הינה מערכת חשבונות של "חברי תנועה".

 

מי מוגדר כחבר תנועה באתר התנועתי ויכול לקבל חשבון חבר תנועה?
חניכי שבטי תנועת הצופים מכל שכבת גיל (ד'-י"ב), חברי שנת שרות, חברי הדרג השכיר, חברי הדרג המתנדב ובוגרי התנועה. פירוט לגבי אופן פתיחת החשבונות ראו בהמשך.

 

למי מיועד חשבון חבר תנועה?
חניכי התנועה משכבות ד'-י"ב, עובדי התנועה בשבטים, המחלקות ובמטה וחברי הדרג המתנדב (ראש שבט/גזבר).

 

מה ההבדל בין החשבונות?

 

חשבון "מבקרים"

חשבון "חבר תנועה"

ההרשמה למערכת

עצמאית

על ידי המרכזים הבוגרים/הצעירים

זיהוי

אינו מזוהה* אלא אם הוכנסו למערכת פרטים נכונים

מזוהה על פי שיוך לשבט ולמספר תעודת זהות ייחודי

שימוש במערכת**

מוגבלת

בלתי מוגבלת

*כל חשבון בין אם "מבקר" ובין אם "חבר תנועה" מזוהה בפני צוות האתר התנועתי על מנת למנוע שימוש לרעה באתר התנועתי.

**ראו תשובה מפורטת בטבלה בהמשך

 

למה?
תנועת הצופים מאמינה כי משאבי התנועה הבאים לידי ביטוי בפיתוח ואחזקת מערכות האתר השונות צריכים לשרת את החניכים החברים בה. יתרה מזו, יעילות פעילות השבט בפרט והתנועה בכלל נמצאים בשיאם כאשר כל משמש מזוהה במערכת וניתן לתת לו את הכלים הייחודיים לתפקידו מתוך תפיסה רציונאלית שפרטי בעלי החשבון מעודכנים במערכת.

יחד עם זאת, אין התנועה חוסמת את הגישה למרכז ההדרכה, למערכת הסיקורים ולמערכת הפורומים הרגילים על מנת לאפשר שיתוף מידע ברמה מבוקרת גם למי שאינו בעל חשבון חבר בתנועה.

 

מה מאפשר לי כל חשבון?

פעולות באתר התנועתי*

חשבון "מבקרים"

חשבון
"חבר תנועה"

כתיבה בפורומים

הוספת סיקורי תמונות

 

השתתפות במערכת ההכשרה והלמידה

 

צפייה והורדה של קבצי מרכז ההדרכה

השתתפות בסקרי דף הבית המוכוונים לחברי התנועה

 

הצטרפות לדף הקשר הוורטואלי המוצג באתר השבטי

 

קבלת הרשאות ניהול לאתר השבטי (מותנה באישור המרכז הבוגר)

 

פעילויות מיוחדות כגון הגשת הצעות במערכת "מועצת תנועה"

 

צפייה בדפי האתר הרגילים

כניסה והשתתפות בקהילות (בחתך תפקידי הדרכה, פעילים וריכוז)

 

צפייה בדפים סגורים (מותנה לפי תפקיד המוזן במערכת)

 

קבלת "שולחן עבודה אישי" (הכולל יומן, תיק קבצים אישי ועוד)

 

שימוש במערכת המסרים הפנימית של האתר התנועתי

השתתפות בסקרים "רגילים"

עדכון אוטומטי של שכבת גיל מידי שנה

 

הופעה ב"דף הקשר" הוורטואלי השבטי** (בתחתית כל אתר שבטי)

 

*מערכות ייחודיות נוספות לחברי תנועה נמצאות בשלבי הקמה.

**יש לעדכן ולסמן ב"עדכון פרטים אישיים" כי רצונכם הוא כן להופיע בדף הקשר.

 

מה עלי לעשות על מנת לקבל חשבון חבר תנועה?

לצורך קבלת חשבון חבר תנועה, עליך לפנות אל מרכזי השבט הבוגרים או הצעירים ולבקש מהם כי יכניסו את פרטיך למערכת (לצורך כך תתבקשו למסור מספר ת.ז. מלא) וכן את שכבת הגיל שלך ואת תפקידך לצורך זיהוי עדכני ואוטומטי בעת גלישתך במערכות האתר.

 

קיבלתי את הפרטים לחשבון חבר התנועה שלי, מה עכשיו?
עם קבלת שם המשתמש והסיסמה הראשוניים, הזמניים, עליך להיכנס למערכת מדף הבית ולבחור שם משתמש וסיסמה חדשים.הסבר מפורט נמצא גם כאן

 

אני מרכז, איך אני מכניס חניכים למערכת?

 

מה עושים אם קיבלתי אך שכחתי את שם המשתמש ו/או סיסמת חשבון החבר תנועה שלי?

אנו ממליצים להכניס למערכת (בעדכון פרטים אישיים) כתובת מייל עדכנית על מנת שתוכלו לשלוח לעצמכם תזכורת בעת הצורך. כמו כן, ניתן לפנות לצוות האתר לקבלת עזרה.

 

האם כל אחד יכול לקבל חשבון חבר תנועה?
כן. לא משנה אם הנך חניך ד' או י"ב, כמו כן, לא משנה אם הנך חבר תנועה בדרג שכיר או מתנדב. כל אחד יכול לקבל חשבון חבר תנועה ובתנאי שהרישום ייעשה דרך מרכזי השבט הבוגרים/הצעירים האמונים על מהימנות הזנת הפרטים למערכת.

 

 

 

מה עם חניכי הנהגת צבר שאין להם מספרי ת.ז.?

מערכת האתר התנועתי בנויה במקביל לחברי הנהגת צבר בלבד להירשם כחבר תנועה במערכת בצורת רישום ייחודית. לפרטים נוספים יש לפנות למרכזי השבטים/ההנהגה או לצוות האתר התנועתי

 

 

 

נרשמתם באתר בעצמכם ויש לכם חשבון מבקרים?
הנכם חברי תנועה והנכם מעוניינים לשדרג לחשבון חבר תנועה?
לחצו כאן לפרטים נוספים

 

 

 

 

מי יפתח לי חשבון חבר תנועה?

שכבה / תפקיד

באחריות

חניך שכבה ד' – י"ב

המרכזים הבוגרים או הצעירים

מרכז שבט (בוגר, דרג שכיר)

צוות הנהגה

חבר הדרג המתנדב*

צוות הנהגה / צוות האתר התנועתי

צוותי הנהגות

צוות האתר התנועתי

עובדי המזכירות הארצית

צוות האתר התנועתי

חבר שנת שרות**

צוות האתר התנועתי / מחלקת דרך המשך

*מותנה בבדיקה מול מרכז / ראש ההנהגה ואישורו
**מחוייב להיות מוגדר בשבט המקור ולא בשבט היעד לשנת השרות.

הסבר מפורט הכולל איורים מפורטים נמצא בקישור הזה. נבקש להדגיש כי יש לשים לב לאיזה תפקיד החשבון נוצר על מנת להתאים בצורה מלאה למקבל החשבון ולמנוע סיבוכים ותלונות מצד מבקשי פתיחת החשבון.

(מרכזים צעירים צריכים תחילה לקבל חשבון חבר תנועה בתפקיד מרכז צעיר ע"י המרכזים הבוגרים)

צוות האתר התנועתי נכון לסייע לכל מרכז שכיר הנתקל בבעיות ע"י פנייה מסודרת במייל.

 

פרסם כתבה »