zofim.org.il
  
 


 
גדוד איתן
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » גדוד איתן » ארכיון הכתבות » כתבה: הכל על הסמלים והעניבות

תמונת מגזין הכל על הסמלים והעניבות פורסם על ידי זצ'וקל
בתאריך 23/1/2008
בכתבה זו צפו 2064 גולשים

החאקי הוא המסמל יותר מהכל את תנועת הצופים. הוא הלבוש הרשמי של התנועה ואיתו אנו מטיילים,מעבירים ועוברים פעולות ועוד. כל חאקי מצוייד במספר סמלים שמסמלים דברים רבים משכבה ועד לטיול לכל פעילות בצופים (כמעט) יש תג מסמל.

דרגות בצופים:

דרגות שכבות : ישנם חמישה תגי שכבות שונים שמסמלים את השכבה מניצן ועד צופה:

הדרגות הצופיות הנן סמלים לכל דבר, בעלי משמעות על פיה גם נבנה הסדר בו מקבלים אותם החניכים.

 

כל הדרגות מוקפות בחבל - להדגיש את הצופיות המאחדת את כולנו מדרגת ניצן ועד דרגת צופה ישנה התפתחות הדרגתית, כאשר בכל שנה זוכה החניך בחלק אחר מן השלם - סמל הסתדרות הצופים העבריים המהווה את דרגת הצופה. כמו הסמל כך גם הידע הצופי של החניך מתחבר מחלקים שונים אותם הוא רוכש מידי שנה, עד להשלמת הידע הצופי שלו.

 

דרגת ניצן - ניצן, נבט צעיר וחדש בדומה לחניכי כיתה ד' שהם צעירים וחדשים בתנועה.            

 

                 הדרגה מוענקת לחניך כיתה ד' ביום הדרגה השבטי, הנערך בד"כ בט"ו בשבט, והוא עונד אותה בדומה לשאר הדרגות על כיס שמאל של חולצת החאקי. על דרגת הניצן מופיע ציור העופר, שכן חניכי ד' הנם עופרים - צעירי השבט.

   

דרגה ג' -    על דרגה (ג') מופיע ציור עלי החבצלת. ציור זהו החלק הראשון בסמל הסתדרות הצופים.

החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "נחשונים" כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות המעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן. (בנושא החבצלת על כל חלקיה ראה הרחבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לנושא הצופיות

דרגה ב' -   על דרגה (ב') מופיע ציור של מגן דוד. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים.

החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "משוטטים" כיתות ו'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. הדרגה מראה על קבלת הכשרה צופית נוספת על זו שקיבלנו קודם לכן. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ג'. (בנושא מגן דוד - ראה הרחבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות.

דרגה א' -        הסמל כולל בתוכו את דרגה (ג) - עלי החבצלת ודרגה (ב) - מגן דוד.

החניכים המקבלים את הדרגה הם חניכי שכבת "חותרים" כיתות ז'. הדרגה מוענקת בד"כ ביום השבט הנערך בט"ו בשבט. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'. יש להסביר את הדרגה כולה (ראה הרכבה בנושא - סמל ההבטחה). הסמל מוקף בקו שמזכיר לנו חבל, דבר המחזק את הקשר לצופיות.

דרגת צופה - מוענקת במעברי דרגה של כיתה ח', (שכבת "מבטיחים"). הדרגה הנה הסמל המלא של הסתדרות הצופים העברים, כולל הסיסמא "היה נכון", ומסמלת את השלמת רכישת הידע הצופי הבסיסי על ידי החניך, כפי שהסמל הושלם מחלקיו.

את התגים, להבדיל מהדרגות הצופיות רשאי לענוד כל צופה והם מייצגים את זיקת כל צופה העונד אותם לתנועה בה כולם חברים.

סמל הפדרציה- סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.

תגי צופי ישראל - באנגלית וערבית

 

את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית. מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).

 

דגל ישראל

 

את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).

תגי שבט - נענדים מעל הכיס הימיני והם מסמלים את הקשר לשבט.

 

אחרי שעברנו על כל התגים נראה איפה יש לענוד כל אחד מהם:

 

מקרא למיקום תגים וסמלים

 

1.      סמלי הבטחה: במקום זה נענדת סיכת העופר לאחר טקס שבועת העופר ועד לקבלת סיכת ההבטחה, לאחר טקס ההבטחה בכיתה ח'. סיכת ההבטחה מחליפה את סיכת העופר (מתכת).

 

2.      סיכת התאחדות הצופים והצופות בישראל (מתכת).

 

3.      דרגה צופית - מדרגת ניצן ועד דרגת צופה.

 

4.      סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.

 

5.      סיכת בוגר - תנועה דומה לסיכת ההבטחה, אך מוקטנת ממוקמת על צדו השמאלי של הצווארון, ונענדת ע"י בוגרים בלבד (ניתן לענוד סיכת בוגר גם על חולצה רגילה, כאות הזדהות  הבוגר עם התנועה).

 

6.      תגי צופי ישראל - על כתף שמאל בעברית ואנגלית, ועל כתף ימין בעברית וערבית.

 

7.      דגל ישראל.

 

 

 עניבות:

עניבות לפי גדודים:

איורעניבת חניך ד' (גדוד אלון ולוטם)

איורעניבת חניך ה' (עתיד)

איורעניבת חניך ו' (גדוד אופק)

איורעניבת חניך ז' (גדוד איתן)

איורעניבת חניך ח' (גדוד אופיר)

איורעניבת חניך ט' (גדוד ארבל)

____________________________________________

עניבות לפי בעלי תפקידים:

איורעניבת פעיל

איורעניבת מדריך שנה ראשונה

איורעניבת מדריך שנה שנייה

איורעניבת מדריך ט'

איורעניבת מחסנאי

איורעניבת ראש פעילים

איורעניבת ראש מחסן

איורעניבת ראש גדוד

עניבות מרכזים ודרג מתנדב:

איורעניבת מרכז שבט צעיר

איורעניבת חבר שנת שירות/ צופה בוגר

איורעניבת מרכז בוגר

איורעניבת ראש השבט

איורעניבת מרכז הנהגה

 

פרסם כתבה »