zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » דרושים בתנועת הצופים

למה לעבוד בתנועת הצופים ?

סביבה צעירה ודינאמית * עבודה מאתגרת ומשתנה * עצמאות ניהולית * מנהיגים את דור המחר * קשרים עם גורמי חינוך, רשויות מקומיות ועוד * ניהול ברמה שלא הכרת תוך ליווי והכשרה * מלגות למרכזים נבחרים * אפשרות קידום בפרק זמן קצר בתחומים רבים

רשימת משרות פתוחות בתנועת הצופים

מרכז/ת הנהגה להנהגת צפון - משרה מס’ 231
אחריות כוללת על ההנהגה מבחינה חינוכית, ארגונית, מנהלית ותקציבית, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים. אחריות כוללת ושוטפת על עובדי ההנהגה.
רכז/ת צמי"ד הנהגתי/ת לשנת הפעילות תשע"ח (2017-2018)- משרה מס’ 213
אחריות כוללת על תחום הצרכים המיוחדים בהנהגה ובשבטיה, ליווי שבטים במרחב הגאוגרפי, מתן מענה מקצועי למדריכים ולמרכזים- עבודת ניהול וליווי.
רכז/ת מפעלים הנהגתי/ת לשנת הפעילות תשע"ח (2017-2018)- משרה מס’ 212
אחריות על תחומי הלוגיסטיקה, הארגון, והבטיחות של ההנהגה ושותפ/ה בצוות ההנהגה בקביעת המדיניות הכוללת של ההנהגה.
רכז/ת הגשמה הנהגתי/ת לשנת הפעילות תשע"ח (2017-2018)- משרה מס’ 211
ליווי מקצועי וחברתי של מתנדבי שנת השירות ואחריות על תהליך ההגשמה בהנהגה.
רכז/ת הדרכה הנהגתי/ת לשנת הפעילות תשע"ח (2017-2018)- משרה מס’ 210
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
מנהל/ת מחלקת צמי"ד (חינוך מיוחד)- זמני החלפה לחופשת לידה- משרה מס’ 228
אחריות כוללת על מערך שילוב חניכי צמי"ד בתנועה: תכנון, בניה, פיתוח והדרכה לאור צרכיהם ולאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים.
רכז/ת משאבי אנוש מרחבי/ת – החלפה לחל"ד- משרה מס’ 230
אחריות על כל תחומי משאבי האנוש באחד ממרחבי התנועה
רכז/ת חינוך וצופי וראייטי במחלקת צמי"ד- החלפה לחופשת לידה- משרה מס’ 227
ליווי וחניכה של רכזי/ות צמי"ד ואחריות על פיתוח הדרכה וצופי וראייטי במחלקה.
רכז/ת חינוך מרחבי/ת וש.ש במחלקת צמי"ד- משרה מס’ 226
ליווי וחניכה של רכזי/ות צמי"ד בהנהגות ואחריות על פיתוח ההדרכה במחלקה.
חשב/ת למחלקת כספים בתנועה- משרה מס’ 225
חשב/ת במחלקת כספים
רכז/ת תוכן והדרכה מחלקת עולים ופריפריה - משרה מס’ 224
אחריות על תחום התוכן וההדרכה במחלקה ושותף בקביעת המדיניות הכוללת של המחלקה
מנהל/ת שותפות "עתיד"
אחריות על ניהול עמותת עתיד
מנהל/ת משרד אגף תפעול - משרה מס’ 221
ניהול כולל של משרד המחלקה, הקשר מול ההנהגות ,גורמים רלוונטיים במחלקה, עובדי המטה, ספקים וגורמי חוץ בנושאי תפעול ורכש.
מנהל/ת חשבונות לאזור השרון הדרומי- משרה מספר 1016
ניהול מערך הנהלת החשבונות של ההנהגה ושל שבטי ההנהגה.
רכז/ת הדרכה שבטי לסניפים ברחבי הארץ
פיתוח וניהול תכני הדרכה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, והוצאתם לפועל.
רכז/ת לוגיסטיקה שבטי לסניפים ברחבי הארץ
הובלת תחומי הלוגיסטיקה, הארגון והבטיחות של השבט.
מרכז/ת שבטים לסניפים ברחבי הארץ
אחריות כוללת על ניהול שבטים הפזורים ברחבי הארץ
רכז/ת הדרכה בהנהגת החוף- מס’ משרה 218
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
מגשר/ת תנועתי/ת- משרה 215
אחריות על שילוב בני הקהילה האתיופית בתנועה ומתן מענה מקצועי בתחום לבעלי התפקידים בהנהגות התנועה והמטה.
רכז/ת צמי"ד והדרכה הנהגתי/ת, הנהגת החורש, מס’ משרה 203
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים. אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים, הכשרה והרחבת הפעילות בתחומי ההנהגה.
רכז/ת הדרכה בהנהגת החורש- מס’ משרה 200
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
רכז/ת מפעלים הנהגתי/ת להנהגת החוף- מס’ משרה 176
אחראיות על תחומי הלוגיסטיקה, הארגון, והבטיחות של ההנהגה ושותפ/ה בצוות ההנהגה בקביעת המדיניות הכוללת של ההנהגה.
רכז/ת ארצי/ת- צופי ים- מס’ משרה 181 (ממוקם באור יהודה)
ניהול השוטף של פעילות השבטים בצופי ים, פיתוח הפעילות הימית בשבטים, ובמפעלים ארציים, ניהול הקשר בין מטה התנועה וההנהגות לבין צופי ים. (אחריות וניהול השוטף של תקציב מזכירות צופי ים, ניהול תהליך ההכנה של גרעין צופי ים, פיתוח תחום הבטיחות בשבטים ליווי מסלולי
שליח/ת צופים וקהילה צעיר/ה בצפון אמריקה- מס’ משרה 193
שליחות תנועת הצופים והסוכנות היהודית לקהילה היהודית בצפון אמריקה. ריכוז שבט צופים בהנהגת צבר- צפון אמריקה לאור הערכים והמטרות החינוכיות של הנהגת צבר ותנועת הצופים ועבודה חינוכית במסגרות יהודיות וישראליות מקומיות (JCC, פדרציה יהודית, IAC וכד’).


  התעדכן במשרות חדשות הנפתחות בתנועת הצופים באמצעות RSS