zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » דרושים בתנועת הצופים

למה לעבוד בתנועת הצופים ?

סביבה צעירה ודינאמית * עבודה מאתגרת ומשתנה * עצמאות ניהולית * מנהיגים את דור המחר * קשרים עם גורמי חינוך, רשויות מקומיות ועוד * ניהול ברמה שלא הכרת תוך ליווי והכשרה * מלגות למרכזים נבחרים * אפשרות קידום בפרק זמן קצר בתחומים רבים

רשימת משרות פתוחות בתנועת הצופים

רכז/ת הדרכה הנהגתי/ת לשנת הפעילות הבאה בהנהגות דן, ירושלים, תל אביב, שרון צפון, החוף, דרום
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
רכז/ת הדרכה הנהגתית ומלווה/ת גרעין תמורה בהנהגת שורק
ליווי מתנדבי שנת השירות בתוכנית גרעין "תמורה" במרחב ההנהגה, ליווי שבטים ואחריות על הטמעת הנושא זהות יהודית, כחלק מצוות הנהגת שורק
רכז/ת הגשמה - לשנת הפעילות הבאה להנהגות: שרון צפון, דרום וצפון.
אחריות על חברי שנת השירות בהנהגה, ליווי קומונות, שבטים ותהליך הגשמה בהנהגה
מבקר/ת פנים
ביקורת הפנים בתנועת הצופים, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב תיקון 25 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ותיקון 14 לחוק העמותות, תש"ם- 1980 (להלן: "חוק העמותות") 1992 ולתקנון התנועה.
רכז/ת הגשמה ומלווה גרעין במדבר בהנהגת איילון
ליווי מקצועי וחברתי של מתנדבי שנת השירות המשתלבים בתוכנית גרעין "במדבר"
רכז/ת הגשמה וצמי"ד בהנהגת יהודה(50%)
ליווי קומונות ואחריות על חברי שנת השירות בהנהגה ובנוסף אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים.
רכז/ת אחריות חברתית מרחבית
ליווי בעלי תפקיד בהנהגות בתחום עשייה חברתית של ההנהגה ושילוב של אוכלוסיות ייחודיות בצופים. אחריות על תהליכי רוחב באגף לחינוך בתחום אחריות חברתית.
מרכז/ת שבט בצופי ים בבת ים
אחריות כוללת על ניהול שבט צופי ים
רכז/ת הדרכה וצמי"ד להנהגת איילון
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים. אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים, הכשרה והרחבת הפעילות בתחומי ההנהגה.
רכז/ת מפעלים והדרכה להנהגת שורק
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגיאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, אחראיות על ההיבטים הלוגיסטיים והמנהלתיים בהנהגה, במפעליה ובשבטיה, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל
גרעין צבר מחפש מלווה גרעין צבר ומנהל/ת תחום הכנת דוברי הרוסית
התפקיד כולל שני תחומי אחריות עיקריים: ליווי רכזי גרעין בקיבוצים, ניהול תחום רוחב.
מדריכים חברתיים לאולפן מקדים
ריכוז קבוצת צעירים בין הגילאים 18-22 למשך תקופה של חודשיים
מדריך בכלא אופק
הדרכה חד שבועית של קבוצת צופים בכלא אופק
מנהל/ת חשבונות הנהגתי/ת להנהגת ירושלים
אחריות על הנהלת החשבונות ההנהגתית
לתנועת הצופים דרוש/ה מרכז/ת שבט / מרכז/ת הדרכה לשבטים בכל רחבי הארץ
אחריות חינוכית, ניהולית וארגונית על פעילות שבט הצופים
דרוש/ה מרכז/ת שבט, רכז/ת הדרכה בשבטים בהנהגת החוף- שקמה ומשואות
אחריות חינוכית, ניהולית וארגונית על פעילות שבט הצופים
מדריכ/ת צופיות ראשי/ת
ניהול, פיתוח, הנחייה והובלה של תחום הצופיות בתנועה.
שליח/ת הצופים – מרכז/ת הדרכה של הנהגת צבר בחוף המערבי (לוס אנג’לס)
אחריות על תחום החינוך וההדרכה בחוף המערבי ושותפות בקביעת המדיניות הכוללת של ההנהגה
מרכז/ת שבט בשבטים בהנהגת דן
אחריות חינוכית, ניהולית וארגונית על פעילות שבט הצופים
מרכז/ת שבט לשבטי עדת הצופים לשנת הפעילות הבאה
אחריות חינוכית, ניהולית וארגונית על פעילות שבט הצופים הדתיים.
שליח/ה להנהגת צבר (צפון אמריקה)
אחריות וריכוז שבט צופים בהנהגת "צבר" לאור הערכים והמטרות החינוכיות של הנהגת "צבר" ותנועת הצופים, ועבודה חינוכית עם נוער וצעירים בפדרציה או ארגון יהודי מקומי נוסף.
רכז/ת נח"ל ובוגרים במחלקת הגשמה
ליווי מדריכי נח"ל, אחריות על פיתוח תחום הנח"ל והבוגרים בתנועה,אחריות על תחום רוחב מחלקתי, אחריות למשימות מחלקתיות משותפות.
מרכז/ת שבט לשבט הנשיא ולשבט אביב - הנהגת ת"א יפו
מנהל/ת שבט הצופים על כל היבטיו - ברמה החינוכית, הארגונית והניהולית.
מרכז/ת שבט בהנהגת שרון דרום, לשבטים בהוד השרון, כפר סבא, הרצליה ורעננה
אחריות כוללת על ניהול שבט צופים
מרכזי שבטים להנהגת שורק- ברחובות וביבנה
אחריות חינוכית, ניהולית וארגונית על פעילות שבט הצופים
מדריכ/ת נח"ל
הדרכה וליווי של גרעין נח"ל
מדריכ/ת נח"ל ורכז/ת גיוס
גיוס, הדרכה וליווי של גרעיני נח"ל
רכז/ת גרעין אנ"ת (אומנות נותנת תרומה) בהנהגת צפון
ליווי מתנדבי שנת השירות בתוכנית גרעין "אנ"ת", במשימות הצופיות, במשימות החינוכיות ובחיים המשותפים שלהם בקהילה ובקומונה, בהנהגת צפון


  התעדכן במשרות חדשות הנפתחות בתנועת הצופים באמצעות RSS