zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » דרושים בתנועת הצופים

למה לעבוד בתנועת הצופים ?

סביבה צעירה ודינאמית * עבודה מאתגרת ומשתנה * עצמאות ניהולית * מנהיגים את דור המחר * קשרים עם גורמי חינוך, רשויות מקומיות ועוד * ניהול ברמה שלא הכרת תוך ליווי והכשרה * מלגות למרכזים נבחרים * אפשרות קידום בפרק זמן קצר בתחומים רבים

רשימת משרות פתוחות בתנועת הצופים

רכז/ת הדרכה שבטי לסניפים ברחבי הארץ
פיתוח וניהול תכני הדרכה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, והוצאתם לפועל.
מרכז/ת שבטים לסניפים ברחבי הארץ
אחריות כוללת על ניהול שבטים הפזורים ברחבי הארץ
רכז/ת לוגיסטיקה שבטי לסניפים ברחבי הארץ
הובלת תחומי הלוגיסטיקה, הארגון והבטיחות של השבט.
מגשר/ת תנועתי/ת- החלפה לחופשת לידה
הכשרת צוותי ההנהגות/המרכזים/השכב"ג על עבודה עם אוכלוסיה דוברת רוסית.
מדריכים/ות לקורסים התנועתיים במהלך חודש אוגוסט 2016- תפקיד זמני
הדרכה בקורסים התנועתיים השונים במהלך חודש אוגוסט 2016
רכז/ת הדרכה הנהגתי/ת להנהגות ברחבי הארץ
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
רכז/ת הגשמה הנהגתי/ת להנהגות ברחבי הארץ
ליווי מקצועי וחברתי של הקומונות במתחם ההנהגה
רכז/ת מפעלים הנהגתי/ת להנהגות ברחבי הארץ
אחראיות על תחומי הלוגיסטיקה, הארגון, והבטיחות של ההנהגה ושותפ/ה בצוות ההנהגה בקביעת המדיניות הכוללת של ההנהגה.
רכז/ת צמי"ד הנהגתי/ת להנהגות ברחבי הארץ
אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים
רכז/ת הדרכה הנהגתי/ת בהנהגת צפון, הנהגת חיפה ובהנהגת איילון
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל.
רכז/ת מפעלים תנועתי/ת באגף לחינוך
אחראיות על ההיבטים הלוגיסטיים והמנהלתיים במפעלים התנועתיים באגף לחינוך
רכז/ת הגשמה מרחבי/ת במחלקת הגשמה
הכשרה, וליווי מקצועי של רכזי/ות ההגשמה ההנהגתיים, פיקוח ובקרה על ביצוע תפקידם ואחריות על משימות רוחב במרחב או במחלקת הגשמה
רכז/ת חינוך וצופי וראייטי במחלקת צמי"ד
ליווי וחניכה של רכזי/ות צמי"ד ואחריות על פיתוח הדרכה וצופי וראייטי במחלקה
מנהל חינוך והדרכה לפעילות באזור חבר המדינות
: אחריות על ניהול ההדרכה ותוכן הפעילות של תנועת צופים –"צבר העולמי" בחבר המדינות
מנהל/ת תוכניות ישראל- במחלקה לקשרים בינלאומיים של תנועת הצופים
אחריות וניהול של כלל תוכניות ישראל, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים.
מדריך/ת נח"ל- פרק משימה
הדרכה וליווי של גרעין נח"ל
מנהל/ת משרד להנהגת ירושלים- זמני החלפה לחופשת לידה
ריכוז ותפעול פרוייקטים שונים בהנהגה ובנוסף ניהול משרד ההנהגה והקשר מול השבטים וניהול תחום כח האדם בהנהגה.
רכז/ת מפעלים להנהגת ת"א-יפו - אזור מזרח
אחראיות על ההיבטים הלוגיסטיים והמנהלתיים בהנהגה, במפעליה ובשבטיה, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל
רכז/ת הדרכה הנהגתי/ת בהנהגת שורק
ליווי שבטים ואחריות על הטמעת הנושא זהות יהודית ישראלית ודמוקרטית, כחלק מצוות הנהגת שורק
רכז/ת הדרכה וצמי"ד להנהגת דן
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים. אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים, הכשרה והרחבת הפעילות בתחומי ההנהגה.
רכז/ת צמי"ד בהנהגת שורק (50%) משרה זמנית
אחריות כוללת על תחום צמי"ד - חניכים בעלי צרכים מיוחדים בהנהגה ובשבטיה, מתן מענה מקצועי לצוות המדריכים
רכז/ת מפעלים והדרכה להנהגת איילון
ניהול וליווי כולל של השבטים במרחב הגיאוגרפי של ההנהגה, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים, אחראיות על ההיבטים הלוגיסטיים והמנהלתיים בהנהגה, במפעליה ובשבטיה, שותפות בקביעת מדיניות ההנהגה והוצאתה לפועל
שליח/ה להנהגת צבר (צפון אמריקה)
אחריות וריכוז שבט צופים בהנהגת "צבר" לאור הערכים והמטרות החינוכיות של הנהגת "צבר" ותנועת הצופים, ועבודה חינוכית עם נוער וצעירים בפדרציה או ארגון יהודי מקומי נוסף.
מרכז/ת הנהגה להנהגות שונות
אחריות כוללת על ההנהגה מבחינה חינוכית, ארגונית, מנהלית ותקציבית, לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים. אחריות כוללת ושוטפת על עובדי ההנהגה.
מדריכי/ות חברתיים / ומדריכי/ות טיולים לתכנית צופים חץ וקשת
אנו מחפשים מדריכי טיולים ומדריכים חברתיים להובלת קבוצת נוער חו"ל לתכנית צופים חץ וקשת, בתקופת הקיץ למשך חמישה שבועות. המדריך/ה צמוד/ה לקבוצה לאורך כל תקופת שהייתה בארץ.
מדריכ/ת צופיות ראשי/ת
ניהול, פיתוח והובלה של המרכז הארצי לצופיות.
מלווה/ת גרעין צבר ומנהל/ת תחום התיאום
ליווי גרעינים וניהול תחום רוחב.
רכז הדרכה אזורי לפעילות בחבר המדינות
ליווי מקצועי של שבטי הצופים במדינות חב"מ בתחום ההדרכה ,לאור הערכים והמטרות החינוכיות של תנועת הצופים.


  התעדכן במשרות חדשות הנפתחות בתנועת הצופים באמצעות RSS