zofim.org.il
  
 


 
שבט איתן
חץ  טופס בקשת תקציב לפעילות דף הבית » שבט איתן »טופס בקשת תקציב לפעילות

 טופס בקשת תקציב:

נא למלא את כל הפרטים במדוייק.

חוסר בפרטים יוביל לדחיית הבקשה

במידה והתקציב אושר חובה להביא חשבונית מס' על שם "שבט איתן"- לא יינתן החזר במידה ולא תתקבל כזאת.

במקרה של תקלה בטופס יש לפנות ליוצר הטופס: אלעד חיון- מרכז בוגר- 054-244-1226

לבדיקת סטטוס בקשה נא ללחוץ כאן

שם מלא:*
גדוד (שם גדוד):*
תאריך פעולה*
נא לציין למה הציוד הנדרש:*
נא למלא ציוד נדרש וכמויות, חובה לרדת שורה בין פריט לפריט.*
כמות חניכים בפעולה:*