zofim.org.il
  
 


 
שבט איתן
חץ  הגשת בקשה לפעולת אש/ חוץ. דף הבית » שבט איתן »הגשת בקשה לפעולת אש/ חוץ.

 נא למלא את פרטי הבקשה באופן מדוייק!

במידה ואחד הסעיפים לא ימולא- הבקשה תידחה.

לבדיקת  מצ"ב אישור בקשה קיימת לחץ כאן

לבעיות טכניות בטופס נא לפנות ליוצר הטופס: אלעד חיון- מרכז בוגר- 054-244-1226

 

שם מלא*
לאיזה גדוד הפעולה:*
סוג פעולה:*
מיקום פעולה*
גילאי חניכים
ד ה ו ז
ח ט י יא
יב הורים
במידה ומדובר בפעולת אש יש לבחור שטח אש מהרשימה:
במידה והשטח אש הוא "אחר" נא לפרט כאן:
שם הבוגר בפעולה/ מרכז בוגר נוכח:*
מספר טלפון של הבוגר:*
כמות חניכים בפעולה:*
תאריך הפעולה*
תחילת פעולה:*
נא למלא שעת סיום פעולה*
נא לפרט את תוכן הפעולה:*
הוראות בטיחות אחראי הפעילות ימנה בודק לכירות (בנוסף למדריך הקבוצה). א. כל מדורה, לרבות מדורה שתשמש לבישול, תובער באופן "צופי": גפרורים, נייר שבבי עצים, זרדים וענפים דקים. במקרים חריגים ניתן להשתמש בנפט או סולר – אך לא בשום חומר דליק אחר. ב. יש להקפיד שהמשטח, שעליו מונחים אמצעי הבישול, הוא משטח יציב, ושיאפשר הנחת כלי הבישול ללא צורך בתמיכה ידנית תוך כדי הבישול. ג. רצוי להוסיף בשולי הכירה אבני שפה לייצוב כלי הבישול. אין להשתמש בכירה שאינה יציבה. ד. טבון: בטרם יחל הבישול בטבון יש לוודא שהוא יציב ואיתן. ה. יש להקפיד על הפרדה ברורה של שטח הבישול. ו. כל מהלך הבישול ייעשה תחת השגחתו הצמודה של המדריך על נקודת הבישול ותחת פיקוחו של אחראי בוגר על אזור הבישול. ז. יש לוודא שהחניכים יושבים/עומדים במרחק סביר (יש להתחשב ברוח וגודל הבעירה). הוא לא יקטן ממטר מאמצעי הבישול – גז או מדורה. ח. הגיל המינימלי לבישול יהיה כדלקמן: - בישול באמצעות טבון יהיה מכיתות ד' ומעלה. - בישול, המתאפיין בהרתחת מים וטיגון או צליית תפוחי אדמה על גחלים, יהיה מכיתות ו' ומעלה. - השימוש בגזייה יהיה מכיתות ט' ומעלה. ט. בכל נקודת זמן יעסוק רק אחד החניכים, תחת השגחת המדריך, בכלי הבישול שעל אמצעי החימום/בישול. י. אין להשתמש בטיגוני "שמן עמוק". יש לצמצם למינימום את הבישול בתצורת טיגון. יא. יש להקפיד שבאזור הבישול יימצאו מים לטיפול מיידי בכוויות, וכן אמצעי כיבוי למקרה התלקחות.

נא לאשר קריאת הוראות בטיחות
מאשר
גז א. חיבור בלוני גז ייעשה אך ורק בפיקוח בוגר. יש להקפיד שהבלונים יהיו מרוחקים ממקורות חום ודליקה, ושהמקום מוגן מרוח. יש להקפיד על קיום כל הוראות הבטיחות כפי שהן מופיעות בסעיף 1 של פרק זה. ב. השימוש בגזיות יעשה בהתאם לגודלן (מרבית הגזיות מתאימות לחימום פינג'ן או לכל היותר כלי בעל קוטר קטן). הבוגר האחראי בטיול/בפעילות יאשר את השימוש בגזיות מבחינת תקינותן וייעודן.

נא לאשר קריאת הוראות בטיחות
מאשר
מטפי כיבוי כמות מטפי 6 ק"ג (או לחלופין 2 מטפי 3 ק"ג): 1 מטף אחד1 ל-3 עמדות בישול 2 ארבע מטפים לשש עמדות בישול 3 שבע מטפים ל9 עמדות בישול 4 10 מטפים ל-12 עמדות בישול חובה בנוסף למטפים עמדות הג''ס מלאות

נא לאשר קריאת הוראות בטיחות
מאשר