zofim.org.il
  
 


 
שבט איתן
חץ  הזמנת ציוד מחסן 2018-2019 דף הבית » שבט איתן »הזמנת ציוד מחסן 2018-2019

 טופס הזמנת ציוד מחסן.

נא למלא את כלל הפרטים בלי להחסיר. 

חוסר בפרטים מבטל את הזמנת הציוד באופן אוטומטי.

לבעיות טכניות בטופס יש לפנות ליוצר הטופס: אלעד חיון- מרכז בוגר- 054-244-1226

שם מלא:*
גדוד*
רשימת ציוד לתאריך:*
באיזה תאריך צריך את הציוד
נא למלא את הציוד כולל כמויות מדוייקות. נא לרדת שורה בין פריט לפריט*
נא להקפיד לרדת שורה בין פריט לפריט