zofim.org.il
  
 


 
אגף חינוך
חץ  שאלון צרכים - קורסים תנועתיים דף הבית » אגף חינוך »שאלון צרכים - קורסים תנועתיים

בעקבות תהליך הפקת הלקחים מהקורסים התנועתיים האחרונים, אנו בוחנים את המענה שנותנים כיום הקורסים התנועתיים אל מול המצב הרצוי. כחלק מהתהליך נשמח אם תענו על השאלון באופן רציני ומעמיק.

הטופס נסגר על-ידי מנהל האתר
הנהגה*
שבט*
תפקיד*
האם היית בקורס בקיץ ?
כן לא
שכבת גיל*
מין
זכר נקבה
האם הקורס תרם לך לגיבוש תפיסת תפקיד?
5 - גבוה 4 3 2 1 - נמוך
האם הקורס הקנה לך מיומנויות וכלים להצלחה בתפקיד?
5 - גבוה 4 3 2 1 - נמוך
האם הקורס הקנה לך ידע רלוונטי לתפקידך?
5 -גבוה 4 3 2 1 - נמוך
האם הפעולות שעברת חידשו לך?
5 - גבוה 4 3 2 1 - נמוך
באיזו מידה היית יוצא לקורס תנועתי נוסף?
5 - גבוה 4 3 2 1 - נמוך
באיזו מידה תמליץ לחבר מהשבט לצאת לקורס התנועתי?
5 - גבוה 4 3 2 1 - נמוך
אילו ערכים צריכים להיות מועברים בקורס התנועתי?
מתוך ניסיונך בתפקידך הנוכחי. פרט את התכנים, הכלים והמיומנויות שלדעתך צריכים להינתן בקורס תנועתי
אילו מיומנויות צריכות לעבור בקורס התנועתי?
אילו כלים צריכים להיות מועברים בקורס התנועתי?
אילו תכנים צריכים להיות מועברים בקורס התנועתי?
נשמח אם תתייחס באופן כללי לקורסים התנועתיים