zofim.org.il
  
 


 
שבט ניצני הנגב
חץ  דף שיבוצים 2014 דף הבית » שבט ניצני הנגב »דף שיבוצים 2014

 לפני כניסתך לשיחת השיבוצים אנא מלא טופס זה:

שם*
שכבה*
תפקידים שעשית בשנים קודמות:*
סמן את עדיפות הראשונה
הדרכת ו הדרכת ז הדרכת ח הדרכת ט׳
ראשגוד צעירה ראשגוד נעורים צוות פעילים צמי״ד
אחר
נמק את סיבתך:*
סמן את עדיפות השניה שלך
הדרכת ו הדרכת ז הדרכת ח הדרכת ט׳
ראשגוד צעירה ראשגוד נעורים צוות פעילים צמי״ד
אחר
נמק את סיבתך:*
סמן את עדיפות השלישית שלך
הדרכת ו הדרכת ז הדרכת ח הדרכת ט׳
ראשגוד צעירה ראשגוד נעורים צוות פעילים צמי״ד
אחר
נמק את סיבתך:*
חוזקות:*
חולשות:*
אילו מהתכונות שלך יכולה להשפיע לטובה על עבודתך?*
ספר על משהו השנה שאתה מרגיש שנכשלת בו בתפקידך בצופים:*
ספר על משהו השנה שאתה מרגיש בזכותו תחושת הצלחה:*
אנשים שאני לא רוצה לעבוד איתם בצוות בשנה הבאה (נא להוסיף סיבה):
אנשים שאני רוצה לעבוד איתם בצוות בשנה הבאה (נא להוסיף סיבה):*
האם יש אנשים שאת/ה ממליצ/ה עליהם לצוות מוביל?