zofim.org.il
  
 


 
שבט ניצני הנגב
חץ  הורים מלווים דף הבית » שבט ניצני הנגב »הורים מלווים

 על מנת לצאת כשהורה מלווה במחנה הקיץ יש למלא את הפרטים מטה:

שם החניך ומשפחה*
גדוד*
שם ההורה*
מספר טלפון*
דוא״ל*