zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  מנהלת קורס סיירות וים 2014 דף הבית » הנהגת חיפה »מנהלת קורס סיירות וים 2014

 טופס למנהלת קורס סיירות וים

הגשת מועמדות מיועדת לשמינסטים בלבד, בוגרי קורס סיירות וים או חברי צוות מוביל.

הכשת מועמדות תתבצע עד ה-28.4 לאחר מכן לא יהיה ניתן להגיש מועמדות.

למנהלה זו לא יתבצעו מיונים פרונטלים, והמיון היחיד יהיה על בסיס שאלון זה.

תשובות למיונים יתפרסמו דרך מרכזי השבטים ויפורסמו עד ה-1.5.

בהצלחה לכולם

הטופס נסגר על-ידי מנהל האתר
שם פרטי*
שם משפחה*
שבט*
תפקיד
בוגר קורס סיירות וים צוות מוביל
נא לבחור אחד מהם, במקרה של בוגר קורס וצוות מוביל נא לסמן בוגר קורס
תפקיד י'ב*
תפקיד שאני מבצע היום בשבט
תפקיד י'א*
תפקיד ב-י'*
מה אני מביא איתי?*
נא למלא, למה אתה חושב שמגיע לך להתקבל לקורס, ומה אתה מביא שונה
תכונה שתעזור לי בתפקיד*
תכונה שתקשה עלי בטיול*
תפקיד המנהלה בקורס סיירות וים*
למלא מה לדעתך תפקיד המנהלה בקורס סיירות וים, ובמה הוא שונה ממנהלה רגילה
הכשרות וקורסים שעשיתי*
נא לפרט את כל ההכשרות שעברת בתנועת הצופים
הערות של המתמיין...
אם יש לכם הערות או בקשות...