zofim.org.il
  
 


 
שבט נוה מגן
חץ  רשימת התפוצה דף הבית » שבט נוה מגן »רשימת התפוצה

 שימת התפוצה של שבט נוה מגן
אנו שולחים באופן שוטף עדכונים ומידע לגבי פעילויות ואירועים בשבט.

הורים וחניכים המעוניינים להצטרף לרשימת התפוצה ולקבל אחת לתקופה מידע שכזה מתבקשים למלא את הטופס

nevemagen.zofim@gmail.com

 

מייל למשלוח הודעות*
שם החניך*
גיל/גדוד/כיתת החניך*
בית הספר*
שם ההורה*
שם המדריך*
שם הראשג"ד
טלפון נייד של ההורה*
הודעה