zofim.org.il
  
 


 
הנהגת חיפה
חץ  טופס מועמד- טיולי פסח הנהגתיים 2014 דף הבית » הנהגת חיפה »טופס מועמד- טיולי פסח הנהגתיים 2014

טופס המועמדות מיועד לכל מי שמעוניין לקחת תפקיד בטיולי פסח ההנהגתיים עפ"י הפירוט הבא:

רשג"ד אתגר, אחראי חניון אתגר- שמיניסטים בלבד, לפחות שנת ניסיון אחת בהדרכה.

מדריך אתגר, חבר צוות חניון אתגר- שביעיסטים ושמיניסטים בלבד, לפחות שנת ניסיון אחת בהדרכה.

אחראי צעיר בטיול "ים אל ים" או "מסע חותר"- שביעיסטים ושמיניסטים בלבד, עדיפות לבעלי ניסיון בניהול צוות (רכזי הדרכה, רשג"דים וראשי צוותים).

מיוני מנהלות לים אל ים ומסע חותר- יפורסמו בנפרד בהמשך.

 

תאריך אחרון למילוי הטופס והגשת מועמדות- 30/01/14.

המיונים לתפקידים השונים יערכו בתאריכים 02,03,05/02/14.

הטופס נסגר על-ידי מנהל האתר
שם+שם משפחה*
שבט*
יש לבחור "הנהגת חיפה" בחלון הימני ולאחר מכן לבחור את השבט שלך בחלון השמאלי.
שכבה
י"א י"ב
יש לבחור שכבה
תפקיד נוכחי בשבט*
טלפון נייד*
שם בית הספר*
כתובת מייל*
תפקידים אליהם אני מעוניין להתמיין- עדיפות ראשונה*
תפקידים אליהם אני מעוניין להתמיין- עדיפות שנייה*
תפקידים אליהם אני מעוניין להתמיין- עדיפות שלישית*
תפקידים אליהם אני מעוניין להתמיין- עדיפות רביעית*
תפקידים אליהם אני מעוניין להתמיין- עדיפות אחרונה*
תפקידים שביצעתי בשבט בעבר*
הכוונה לתפקיד המרכזי שבוצע בכיתה י' ובכיתה י"א.
קורסים והכשרות שעברתי / העברתי*
למשל: קורס מסכם, קורס מע"רים, קורס סיירות וים. יש לציין האם עברת את הקורס בתור חניך או מדריך.
תכונות שעשויות לעזור לי בביצוע המשימה*
תכונות שעשויות להקשות עליי בביצוע המשימה*
למה אני רוצה להיות בעל תפקיד בטיול הנהגתי?*
למתמייני אתגר- איך אני תופס את מקום צוות החניון בטיול?*
במידה ולא מתמיין לאתגר- יש למלא "לא רלוונטי"
איך אני תופס את מקום האחראי הצעיר בטיול?*
למתמייני אתגר- הכוונה למקום הרשג"ד / אחראי החניון בטיול.
מה צריך לשנות בטיול ולמה?*
חשוב לכתוב לאיזה טיול אתם מתייחסים בתשובתכם- מסע חותר, ים אל ים, או אתגר.
התחייבות*
הערות, בקשות ודברים שחשוב לי להוסיף