zofim.org.il
  
 


 
שבט אילן
חץ  מילוי פמ"ל שבטי דף הבית » שבט אילן »מילוי פמ"ל שבטי

שכב"ג יקר,

יש למלא את כל הנתונים באופן מלא וכמו כן לעדכן את הראשגדיות בטרם הגשת הפמ"ל!

את פמ"ל זה יש להגיש עד שלושה ימים לפני הפעילות. 

שם השכב"גיסט*
גדוד*
נא לציין את האחווה או הגדודון בהערות נוספות
התאריך והשעות בהן מתקיימת הפעילות החריגה* *
מקום הפעולה ותיאור הפעילות *
בקצרה
שם הבוגר בפעילות* *
טלפון הבוגר* *
מי מהבאים עודכן בפעילות ?
ליאור מויאל ליאור אריאל אוליה שרי חן
יעל רזיאל מובס
במידה ואף אחד מהם, יש לעדכן מידית
מייל השכב"גיסט*
לצורך משלוח אישור
הערות נוספות: *