zofim.org.il
  
 


 
שבט אילן
חץ  מילוי פמ"ל אש דף הבית » שבט אילן »מילוי פמ"ל אש

שכב"ג יקר,

טופס הפמ"ל יש למלא את כל הנתונים באופן מלא

וכמובן לעדכן את הממונה עליך טרם הגשת הפמ"ל!

שם השכב"גיסט*
גדוד עבורו הפמ"ל*
נא לציין את האחווה או הגדודון בהערות נוספות
סוג פעילות
הדלקת מדורה בישול צופי כתובת אש אחר (יש לפרט בהערות)
תאריך הפעולה*
האם הפעילות מתרחשת בזמן יום פעילות
כן לא
במידה ולא יש למלא את שם הבוגר ומספר טלפון בהערות.
מקום הפעולה*
האם אוליה עודכנה בפעילות ?
כן לא
האם נקבע מועד להוצאת עמדת הג"ס?
כן לא
עמדת הג"ס כוללת: מטף תקין, דלי חול, דלי מים וכאפה.
מייל המדריך*
הערות נוספות