zofim.org.il
  
 


 
שבט נופר
חץ  משוב תהליך שיבוצים דף הבית » שבט נופר »משוב תהליך שיבוצים

שלום לכולם.

בסופו של תהליך השיבוצים, נשמח לקבל מכם משוב על התהליך כולו.

חלקי התהליך:

- פתיחת תהליך שיבוצים - סמינר קיץ - בחירת ועדה, קביעת רציונאל.

- טופס מילוי אינטרנטי לקראת שאלון שיבוצים.

- שיחות שיבוצים - סיכום שנתי, העדפות, משוב.

- תהליך השיבוץ - כל מה שיש לכם לומר על תהליך השיבוץ עצמו.

- שיחות חשיפת שיבוצים - כל מה שיש לכם לומר על השיחות.

- הצעות לייעול התהליך.

- התייחסות חופשית.

** השאלון הינו חסוי!!! - אנא מלאו אותו על מנת לשפר ולתת ביקורת בונה.

- השאלון נשלח למרכזי השבט הבוגרים בלבד.

 

- פתיחת תהליך שיבוצים - סמינר קיץ - בחירת ועדה, קביעת רציונאל.
- טופס מילוי אינטרנטי לקראת שאלון שיבוצים.
- שיחות שיבוצים - סיכום שנתי, העדפות, משוב.
- תהליך השיבוץ - כל מה שיש לכם לומר על תהליך השיבוץ עצמו.
- שיחות חשיפת שיבוצים - כל מה שיש לכם לומר על השיחות.
- הצעות לייעול התהליך.
- התייחסות חופשית.